TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

1 ULUSLARARASI 11 ULUSAL GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK

1 ULUSLARARASI 11 ULUSAL GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK
MERKEZ
Yayına Giriş: 11.11.2019 Son Güncelleme: 11.11.2019

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası olarak iki yılda bir düzenlediğimiz Gıda Mühendisliği Kongresi`ni, bu yıl uluslararası bir kongreye dönüştürdük. 1.Uluslararası / 11. Ulusal Gıda Mühendisliği Kongresi`ni 7-9 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya`da gerçekleştirdik. Üç gün boyunca yaklaşık 300 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen kongrede, konunun tüm tarafları kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, bilim insanları, sektör temsilcileri ve basın mensupları bir araya geldi.
 
Kongremiz, Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal Zeki Taydaş ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başladı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal Zeki Taydaş açılış konuşmasında; tüketicinin gıdaya erişiminin giderek zorlaştığını, ilgili meslek örgütleri, kurum ve kuruluşların görüşü alınmadan yapılan hukuki düzenlemelerin, yaşanan sıkıntıları daha da artırdığını söyledi. Kemal Zeki Taydaş, iklim değişikliği, çatışmalar ve göç gibi küresel ölçekli sorunların da etkisiyle açlık ve yoksulluğun tüm dünyayı tehdit eder hale geldiğini anlattığı konuşmasında, dünyada yaşanan açlığın ve yetersiz beslenmenin nedeninin üretim yetmezliğinden değil, adil olmayan gelir ve ürün dağılımı olduğunu, BM‘nin raporuna göre 821,6 milyon insanın yani dünya nüfusunun yüzde 11`inin açlık çektiğini vurguladı. Yaşadığımız çağda küresel bir silaha dönüşen su, gıda ve enerjinin, bizim gibi ülkeler üzerinde hegemonya aracı haline geldiğini belirten Başkanımız,  hızlı büyüyen ekonomilerde talep tırmandığı sürece, dünyada nüfus arttığı sürece, tarım alanları üzerinde baskı sürdüğü sürece, iklim değişikliği etkileri devam ettiği sürece ve tabii en önemlisi, bu siyasi ve ekonomik yaklaşım böyle gittiği sürece, gıda paylaşımındaki adaletsizliğin gittikçe derinleşeceğini ve dünyada gıda fiyatlarının  artmaya devam edeceğini vurguladı.

Başkanımız konuşmasında, "İnsanların sağlıklı ve güvenli gıda maddelerine erişiminin sağlanabilmesi için yerli üreticiyi destekleyen, üretim kalitesini artıran tarım ve gıda politikaları yaşama geçirilmelidir, gıda hilelerine ve kalitesiz üretime karşı önlemler artırılmalıdır. Kaliteli gıda maddelerinin üretimi için hammaddenin kalitesinin artırılması olmazsa olmaz koşuldur. Bunun için ülkemize özgü yerel tarım ürünleri ve bunlardan elde edilen gıda maddelerinin korunmasına yönelik çalışmalar yoğunlaştırılmalı, dışa bağımlılık azaltılmalı, yerel ürünlerimiz dünyada tanınır hale getirilmesi gereklidir" dedi. Başkanımız, içinde bulunduğumuz yüzyılda yeni teknolojilerin ve yeni araştırma konularının önünü açmanın bilimsel çalışmalarla mümkün olacağını, yeni teknolojilerle birlikte yeni gıdalar, yeni ambalajların da hızla hayatımıza katılacağını belirterek, Kongremizde; üretimden tüketime gıda zincirinin tüm aşamalarını içine alacak şekilde gıda işleme ve korumada yeni teknolojiler, biyoteknoloji, nanoteknoloji, sanayi devriminin dördüncü jenerasyonu olarak nitelendirilen Endüstri 4.0 gibi teknolojik ve bilimsel konuların ele alınarak, gıda sektörünün her yönüyle tartışmaya açılacağını aktararak, gıda ile ilgili gelişmelerin takip edilerek, sorunları konusunda uzman isimlerin değerlendirmelerini öğrenmek ve çözüm önerileri oluşturmak üzere Kongremize katılımcıların da aktif olarak katkılarını beklediklerini iletti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz`ın yaptığı açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu`nun "Küresel İklim Değişikliği ve Gıda" başlıklı açılış konferansı ile devam eden Kongremizde, üç gün boyunca gıdayı, teknik, ekonomik, tarihi, sosyal ve diğer tüm boyutları ve tüm tarafları ile konuştuk. Kongre kapsamında; 2 bağımsız sunum, 3 panel ve 6 oturum gerçekleştirdik.

Kongre süresince alanında uzman ve tecrübeli bilim insanlarının çalışmalarını ve görüşlerini paylaştıkları bilimsel poster ve sözlü bildiri sunumlarının yanında, panellerde ve yapılan diğer sunumlarda insanların hayatında vazgeçilmez ve ertelenemez bir ihtiyaç olan, küresel anlamda da son derece önemli ve stratejik olan "Gıda"yı; medyadaki yansıması, politikaları, ekonomisi, sanayisi ve gıda mühendisliği eğitimi başlıklarında masaya yatırdık. Bilimsel konuların yanı sıra gıda sektörü ile ilgili sürdürülebilirlik, gıda hukuku ve mevzuatı, gıda ekonomisi, gıda güvencesi, gıda güvenliği, gıdada bilgi kirliliği, gıda etiği, eğitim, gıda israfı ve atık gibi konuların da tartışıldığı Kongremizde toplam 6 oturumda, 27 bilim insanı çalışmalarını katılımcılarımızla paylaştılar.

FAO Sosyo-Ekonomik Kalkınma ve Politika Grup Lideri Sumiter S. Broca "Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenme ile #açliğa son verilmiş bir dünya", Bodenkultur Viyana Tabii Kaynaklar ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi`nden Dr. Gerhard Schleining "Gıda mühendisleri için gerekli eğitim, öğretim, beceri ve yeterlilikler" ve Uluslararası Helen Üniversitesi`nden Dr. Maria Papageorgiou "Yüksek öğretimde kalite güvencesi EQAS Gıda Ödülü" konulu sunumlarıyla, dünyadaki gıda mühendisliği eğitimini, akreditasyonunu her yönüyle katılımcılarımızla paylaşarak, tartıştılar.

"Medya`da Gıda Algısı", "Gıda Mühendisliği Eğitimi ve Sektörel Uyum" ve "Gıda politikaları ve Gıda Ekonomisi" başlıklı panellerimizde konusunda uzman ve yetkin konuşmacılarımız bilgi ve birikimlerini katılımcılarımızla paylaştılar. 

Kongremizin ilk günü, " Medya`da Gıda Algısı " başlıklı panelimizde panel başkanı olarak Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Ertan Anlı, konuşmacı olarak; Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal, Türk Tabipler Birliği Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Türkay ve Hürriyet Gazetesi Yazarı Gila Benmayor yer aldı.

Kongremizin ikinci günü "Gıda Mühendisliği Eğitimi ve Sektörel Uyum " başlıklı panelimizde panelimizde panel başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal Zeki Taydaş, konuşmacı olarak; Aroma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Duruk, Viyana Bodenkultur Üniversitesi`nden Dr. Gerhard Schleining, Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü`nden Prof.Dr.Ferruh Erdoğdu, Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 4.sınıf Öğrencisi Gamze Kozanlı, GıdaMO Gaziantep İl Temsilcisi Onur Aydın yer aldı.

Kongremizin üçüncü günü "Gıda Ekonomisi ve Gıda Politikaları" başlıklı panelimizde panel başkanı olarak Atakan Günay, konuşmacı olarak; İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez, TV Programcısı, Yapımcı, Sunucu G.Umut Özdil ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Konseyi Üyesi / Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr.Zümrüt Begüm Ögel yer aldı.

Kongre kapanışında yapılan, bütçesi Kuveyt Bilimsel Araştırma Enstitüsü`nden Dr. Jasim Ahmed tarafından oluşturulan poster yarışmasında jüri üyelerimiz tarafından iki poster ödüle layık bulundu. "The Effect of Microfluidization Process on Morphology of Legume Flours based Nanofibers Produced by Electrospinning Method" başlıklı posteri ile Seren Oğuz ve "Preparation and Characterisation of Chickpea Flour-based Biodegradable Films Reinforced with Rice Starch Nanoparticles" başlıklı posteri ile Kübra Ertan ödüle layık görüldü. Dereceye giren poster sahiplerine 200 $ ödül verildi.

Tüm tarafların deneyimlerini, bilgi ve birikimlerini paylaşarak fayda yaratmak üzere bir araya geldiği Kongremiz başarıyla sona erdi.

Sonuç Bildirgesi‘ne ulaşmak için tıklayınız 

Kongre kitabına ve Kongre sırasında yapılan sunumlara KOPYALANAMAZ PDF formatında, aşağıdaki ekli dosyalardan ulaşabilirsiniz.

You can find the presentations which made during the congress in PDF format (cannot be copied) from the following attached files.

 

Dosyalar
Okunma Sayısı: 1009