TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

LPG SORUMLU MÜDÜRLÜK

MERKEZ
Yayına Giriş: 23.02.2017 Son Güncelleme: 23.02.2017

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

1. LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BELGESİ BAŞVURU FORMU (Formu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız)
2. LPG Otogaz İstasyonu/Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası
3. LPG Otogaz İstasyonu/Dolum Tesisiile sorumlu müdür arasında yapılan örneği Odaca verilecek sözleşme (İstenildiği taktirde noter onaylı veya damga vergisi makbuzlu olabilir
4. TMMOB tarafından belirlenen belge ücreti (2024 yılı için İlk Belge Ücreti 500 TL, Belge Yenileme Ücreti 250 TL)
5. 1 adet fotoğraf (ilk belge alınırken)
6. Oda üyesi olmayanlar için Ön lisans ve/veya Lisans Diploma veya denklik Belgesi ile Yüksek Lisans Belge aslı ile birlikte onaylı fotokopisi,
7. SGK primleri, serbest meslek makbuzu veya faturaların yatırılması/kesilmesi işlemi gereklidir ve lisans sahibi ile sorumlu müdür bu sürecin takibinden doğrudan sorumludur.
8. Kendi adına veya ortak olarak SMM Büro Tescil Belgesi olan ve SMM olarak çalışanlardan  1., 2., 3., 4., ve 5.maddede belirtilen belgelere ilave olarak o yıla ait büro tescil belgesi fotokopisi,
9. Başka kurum ve kuruluşlarda tam gün esaslı çalışanların başvurularında 1., 2., 3., 4. ve 5. maddede belirtilen belgelere ilave olarak; örneği Odaca verilecek taahhütname (LPG otogazistasyonlarında görev yapacak sorumlu müdürler için),
10. Dolum tesisi /Otogaz İstasyonu `ne ait "LPG Dağıtıcı / LPG Otogaz İstasyonu Bayilik Lisansı" Fotokopisi
11. Yeni açılan firmalar için "LPG Dağıtıcı / LPG Otogaz İstasyonu Bayilik Lisansı" alındıktan sonra en geç bir ay içinde teslim edileceğine dair taahhütname ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
12. Yeni açılacak firmalar için "LPG Dağıtıcı / LPG Otogaz İstasyonu Bayilik Lisansı"  en geç 1 ay içerisinde Odaya bildirilmek zorundadır.

LPG Sözleşme Örneği İçin Tıklayınız

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği

Taahhütname

LPG YENİLEME SIRASINDA İSTENEN EVRAKLAR

 

1. LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BELGESİ BAŞVURU FORMU (Formu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız)

 

2. LPG Otogaz İstasyonu/Dolum Tesisi Sorumlu Müdür Belgesi.

 

3. LPG Otogaz İstasyonu/Dolum Tesisiile sorumlu müdür arasında yapılan örneği Odaca verilecek sözleşme (İstenildiği taktirde noter onaylı veya damga vergisi makbuzlu olabilir.

 

4. Gıda Mühendisine ait güncel Barkodlu / Karekodlu SGK hizmet dökümü.

 

5. TMMOB tarafından belirlenen 2024 yılı belge ücreti (Belge Ücreti 500 TL, Belge Yenileme Ücreti 250 TL)

 

6. Varsa Gıda Mühendisinin üyelik aidat borcunun ödendiğine dair makbuz veya dekont. 

Dosyalar
Okunma Sayısı: 2128