TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

12OLAĞAN GENEL KURULUMUZU GERÇEKLEŞTİRDİK

12OLAĞAN GENEL KURULUMUZU GERÇEKLEŞTİRDİK
MERKEZ
Yayına Giriş: 19.03.2018 Son Güncelleme: 19.03.2018

17-18 Mart 2018 tarihlerinde yaklaşık 300 delege ve üye katılımı ile 12.Olağan Genel Kurulumuzu Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirdik.

Genel Kurul sürecinde ve öncesinde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza, Genel Merkez ve Şube organlarımıza, Temsilciliklerimize, öğrenci üyelerimize, Odamıza her zaman destek olan TMMOB ve Odalarına teşekkür ederiz.

18 Mart Pazar günü gerçekleştirilen seçimler sonucunda oluşan Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri 

 • Kemal Zeki TAYDAŞ
 • Yaşar ÜZÜMCÜ
 • Murat ŞANLI
 • Eren KAYA
 • İffet Dilek AKAN
 • Tufan GÜNDÜZALP
 • Pelin KOCA

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri 

 • Sezgin ÇALIŞKAN
 • Serap BİLGEN ÇINAR
 • Bahar ÖZKOYUNCU ACAR
 • Halime TOKGÖZ ÖZGEN
 • Hazret ÖZDEMİR
 • Ferda BİTLİSLİOĞLU
 • Caner ENER

 

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

12. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

17 Mart 2018

11.Dönem çalışmalarımızı oda yönetim, denetleme ve onur kurulları, şube ve temsilciliklerimizden almış olduğumuz destekle sempozyum, kongre, kurultay, konferans, bahar şenliği, öğrenci yaz eğitim kampı, söyleşi ve sosyal etkinliklerle zenginleştirerek, ülkemizin içinde bulunduğu OHAL şartları altında TMMOB ve bağlı odalarına yapılan her türlü saldırıya, görev, yetki ve sorumluluk alanlarımızın daraltılmasına rağmen teslim aldığımız bayrağı eğmeden, bükmeden, yere düşürmeden üyelerimizden ve örgütlülüğümüzden aldığımız güçle bu günlere kadar taşımayı başardık.

Gerçekleştirdiğimiz 12.Olağan Genel Kurulumuza katılım sağlayan tüm delege ve desteklerini bizden esirgemeyen dost ve kardeş meslek örgütlerini ve üst birliğimiz TMMOB‘yi selamlıyoruz.

Genel kurullarımızı, odamızın ve mesleğimizin saygınlığına yakışır bir biçimde demokratik anlayış, dayanışma ve birlik kültürü içerisinde temsilcilik ve şubelerimizden başlayan demokratik kongreler üzerine oluşan delegasyon, üye ve dostlarımızla 12.Genel Kurulumuz gerçekleşmiştir.

Genel Kurulumuz divan seçimiyle başlayıp oda başkanımızın genel kurulu selamlaması ve TMMOB yönetim kurulu başkanı Emin Koramaz‘ın konuşmasıyla devam etmiştir. Üye ve konuklarımızın katkılarıyla zenginleşen genel kurulumuzda geçmiş dönem Çalışma Raporu, Mali Rapor ve Denetleme Kurulu Raporları sunulmuş, üzerinde gerekli değerlendirmeler yapılmış ve 11.Dönem Yönetim Kurulu, genel kurula katılan delegelerin oybirliğiyle aklanmıştır.

Meslek ve oda sorunları üzerine konuşmalar, sunum ve değerlendirmeler yapılıp, mesleğimizin etik kurallarını evrensel boyutta geliştirerek özenle bu anlayışın devam ettirileceği vurgulanmıştır. İstisnasız herkesin gıdaya eşit bir şekilde erişim hakkı vardır. Hakça paylaşımın olduğu bir dünyada açlıktan söz edilemez. Gıdaya erişim hakkının engellenmesi bir insanlık suçu ve sorunudur. Gıda güvencesinin ayrılmaz bir parçası olan gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için de gıda mühendisine ve gıda denetimine ihtiyaç vardır. Gıda mühendisi, gıda güvenliğinin garantisidir.

Toplumsal farkındalığın ve kitlelerin yönlendirilmesinde etkili olan medya organları, ülkemiz koşullarında popülizm ve reyting kaygısıyla yayın yapmakta, gıda tüketimi ve bilinci konusunda ne yazık ki bilgi kirliliği oluşturmaktadır. Siyasi iktidarın desteklediği sermaye gruplarının kar politikalarını geliştirmek kaygısıyla, gıda tüketimi konusunda kaos yaratmak amacıyla uzman olmayan kişilere mikrofon uzatılması yerine kamu yararını, bilimi ve tekniği referans alan, söz ve yetki sahibi olan biz gıda mühendislerine basında daha çok yer verilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde uygulanan gıda politikasına karşı üretim-tüketim ekonomisi ve gelişiminin, meslektaşlarımızın çalışma koşullarının ve taleplerinin etkin takipçisi olacağız ve bu yolda halkımızın çıkarları yanında yer alarak mesleğimizi onurla yerine getirmeye devam edeceğiz.

Ülkemizin içerisinde bulunduğu küresel ve ulusal ekonomik kriz şartları altında, özellikle ekonomimize büyük yük oluşturan savaş politikaları yerine sürdürülebilir gıda politikaları oluşturulmalıdır.

Gıda mühendisliği eğitimini sadece bir diploma almak olarak gören anlayışlara karşı duran, nitelikli bir gıda mühendisliği eğitiminin sağlanmasını savunup bunu her alanda yüksek sesle dile getireceğiz.

Cumhuriyet dönemiyle birlikte gündeme gelen devletleştirme, kamulaştırma ve kamusal üretim politikalarına ağırlık verilmesi gibi ülke ve halk yararına önemli sonuçlar üretmiş olan politikalar; 2000‘li yılların başında yerini serbestleştirme ve özelleştirme politikalarına bırakmıştır. Bugün gündemde olan ve Şeker Kanunu ile ilk darbesi vurulan şeker sektörüne, ikinci darbe de AKP döneminde vurularak özelleştirmeyle sektör yok edilmeye çalışılmaktadır. Hükümetçe 21.02.2018 tarihinde alınan bir kararla 14 şeker fabrikasının satışının önü açılmıştır. Gıda Mühendisleri Odası, halkımızın alın terinin ürünü olan kamusal birikimlerin, yeraltı, yerüstü kaynaklarımızın ve bütün varlıklarımızın talanına kararlılıkla karşı durmaya, bütün saldırılara karşın ülke, halk, meslek, meslektaş yararını savunmaya devam edecektir.

Önümüzdeki dönemde TMMOB ve Odamız örgütlülüğünü güçlendirici, iktidarın saldırgan politikalarına karşı birlik içinde hazırlıklı olmamızı gerektirecek bir yaklaşım ve içerikle örgütlenme sorumluluğumuz artmaktadır. Bundan dolayı mesleki uygulama ve kamusal hizmet niteliğimizi yükseltmek zorundayız.

Bu bağlamda Birliğimizin aldığı karar ışığında;

Anayasa‘nın 135. Maddesi uyarınca kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak Anayasa‘dan, Yasamızdan aldığımız yetki ve üyelerimizden aldığımız güçle adımıza, yasamıza ve mesleğimize sahip çıkma kararlılığımızda olduğumuzun,

Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın genel menfaatlerini halkımızın ve ülkemiz menfaatlerinden ayrı tutmadan savunmaya devam edeceğimizin, İktidarın bu tür keyfi ve hukuk dışı uygulamalarına karşı Anayasal ve yasal meşru direnme hakkımızı kullanacağımızın, Sadece Birliğimize karşı değil kamu yararını savunan tüm meslek kuruluşlarına yönelik müdahale ve baskılar karşısında tam dayanışma içinde olacağımızın sorumluluk bilinci içerisinde kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Odamız toplumdan yükselen barış, eşitlik, özgürlük ve demokrasi taleplerine bir bütün olarak yaşamın her alanında kadın erkek omuz omuza ses vermeye ve katkı sunmaya devam edecektir.

Ülke, meslek ve oda sorunlarına karşı yeni çalışma döneminde sorunların köklü tarzda aşılması ve insanca başka bir yaşam, başka bir TÜRKİYE için; eşitlikçi, özgürlükçü, barış içinde demokratik, laik, sanayileşmiş, kalkınmış, her alanda tam bağımsız bir TÜRKİYE için mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Şubelerimiz, temsilciliklerimiz, tüm üye ve dostlarımızla "BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ" şiarıyla mesleğimize "BİR YOL AÇALIM".

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
12. OLAĞAN GENEL KURULU

 

Okunma Sayısı: 849