TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

5996 SAYILI VETERİNER HİZMETLERİ BİTKİ SAĞLIĞI GIDA VE YEM KANUNUNUN İPTALİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

MERKEZ
Yayına Giriş: 28.06.2010 Son Güncelleme: 28.06.2010

Bilindiği gibi, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısının yasalaşma sürecinde Odamızla birlikte Ziraat ve Kimya Mühendisleri Odalarının bir arada yürüttüğü mücadeleyle Kanunun mesleklerimiz açısından olduğu kadar halk sağlığı açısından da sorunlar doğuracağına inanılan maddelerine daha önce sizlerin de içinde bulunduğu yollarla itirazlarımız sunulmuş, ancak, itiraz edilen hükümlerin büyük çoğunluğu olduğu gibi yasalaştırılmıştır. 5996 sayılı Kanun Resmi Gazete‘de 13 Haziran 2010 tarihinde yayımlanmış ancak yürürlük tarihi birkaç madde dışında 13 Aralık 2010 olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede, artık haklarımızın savunulması için bir sonraki aşamaya geçilmesi gerekmektedir. Bu aşamada yapılacaklardan bir tanesi, Ana Muhalefet Partisi veya Muhalefet Partilerinin Anayasa Mahkemesi‘ne 5996 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile ilgili iptal davası açmalarının sağlanmasıdır. Buna ilişkin olarak üç Oda ve hukukçuları ile birlikte çalışmalar yürütülmüş olup, Anayasaya aykırılık nedeniyle itiraz edilmesi düşünülebilecek hükümlere yönelik teknik bilgi desteği oluşturularak, ilgili mercilere ulaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. 

Diğer yandan, önümüzdeki dönemde Kanun‘un yürürlüğe girmesiyle geçerli olacak ikincil mevzuatın oluşturulması sırasında Bakanlıkça yürütülecek çalışmalara katılım sağlanarak teknik ve mesleki açıdan gerekli katkının sunulması için azami çaba sarfedilecektir.

Bu arada, Kanunla birlikte işlerini kaybetme olasılığı bulunan üyelerimize yönelik olarak hukukçumuz tarafından yönlendirici ve bilgilendirici bir metnin hazırlanarak web sitemize yerleştirilmesi konusunda çalışmalar hızla tamamlanmaktadır. Bu aşamada, 5996 Sayılı Kanun nedeni ile işini kaybetme noktasına gelen üyelerimizin mutlaka bulundukları ildeki Oda birimlerimiz veya Genel Merkez ile temasa geçmesi son derece önemlidir. Üyelerimizden, iş akti feshi işlemlerini başlatmadan mutlaka bizlerle iletişim kurmalarını beklemekteyiz.

Kanun‘un getirdiği değişiklikle beraber; Odamıza, birçok işyerinde kapasite raporlarının değiştirilmeye başlandığı ve bu değişikliklerin kimi zaman gerçeği yansıtmadığı yönünde yoğun şikayetler ulaşmaktadır. Bu tip sorunlara karşı izlenebilecek yol ve hukuken yapılabilecekler konusunda da hukuki değerlendirme yapılmaktadır. Değerlendirmeyi takiben gerekli girişimlerde bulunulması için üç Oda birlikte eylem planı oluşturulacaktır.  

Yukarıda çerçevesi çizilmeye çalışılan eylemlere sizlerin desteği ve sahiplenmesi her zaman olduğu gibi, en önemli koşuldur. Tüm üyelerimizin gücü ile birlikte mesleki açıdan kayıplara yol açan koşulların iyileştirilmesi yönündeki çabaların olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz.

Saygılarımızla,

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası

Okunma Sayısı: 3827