TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

ADANA ŞUBE YK BAŞKANI TARAFINDAN KPSS SONUÇLARI VE ATAMALARI İLE İGİLİ YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI

ADANA ŞUBE YK BAŞKANI TARAFINDAN KPSS SONUÇLARI VE ATAMALARI İLE İGİLİ YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI
MERKEZ
Yayına Giriş: 18.08.2014 Son Güncelleme: 18.08.2014

Basına ve Kamuoyuna

Kamuda görev alacak olanların atamalarına esas oluşturmak üzere ülkemizde iki yılda bir yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geçtiğimiz Temmuz ayında yapılmış, bir süre önce puanlar ardından ise branş sıralaması açıklanmıştır.

Özellikle branş sıralaması incelendiğinde Gıda Mühendislerinin KPSS sınavındaki başarısı açık bir şekilde göze çarpmaktadır. Bu noktada meslektaşlarımızı gösterdikleri bu başarıdan dolayı kutluyoruz. Gıda Mühendisleri, KPSS sonuçlarına göre en başarılı meslek grupları arasında yer almıştır.

Bununla beraber, daha önceki yıllardan edindiğimiz deneyim, bu başarının atama aşamalarında hak ettiği karşılığı alacağına dair,bizde kaygı oluşturmaktadır.

2012 yılı KPSS sonucuna dayanan 2012 yılı atamalarında, en düşük puanla atanan Gıda Mühendisi`nin puanı 89.547 iken; ilgili atamada toplam 2488 Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendisi atanmış ve bu 2488 kişiden sadece 7`si en düşük puanla atanan Gıda Mühendisi`nden yüksek puan almıştır.

2014 KPSS sonuçlarının alan bazında sıralamaları ve puanları incelendiğinde de, bu 3 bölümde en yüksek puanı alan 200 kişinin %90`ından fazlasının Gıda Mühendisi olduğu görülmektedir.

Yaşamda gıdanın önemine bir kere daha vurgu yapma ihtiyacı yoktur. Güvenilir gıda, gıda güvenliği gibi kavramlar, her geçen gün daha çok bilince çıkmakta, bu husus toplum yaşamında öncelikler arasında hak ettiği yeri almaktadır.

Bu alandaki asli meslek disiplinlerinin başında ise gıda mühendisliği gelmektedir. Bu alanda kamusal görev yürüten Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı`nda ise uzman kadro sayısı yetersizdir.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev alan Gıda Mühendisleri sayısı bir an önce yeterli sayıya ulaştırılmalıdır. Mevcut durumda ülke genelinde yaklaşık olarak 700.000 gıda işletmesinin bulunduğu ifade edilmektedir. Buna karşılık olarak yetki ve sorumluluk verilmiş olan Bakanlığın, Gıda Kontrol Görevlisi sayısı 5 bin civarındadır ve bunların sadece %20`si Gıda Mühendisidir. Gıda Kontrol hizmetlerini ağırlıklı olarak Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendisleri eliyle yürütmekte olan Bakanlığın, istihdam etmesi gereken Gıda Mühendisi sayısı bize göre 10.000 olmalıdır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı`nın çalışma alanı kapsamında kadrosunda bulunan 3 temel meslek disiplini Gıda Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği ve Veteriner Hekimlik`tir. Bu üç meslek disiplini arasında kıyaslama yapıldığında;

• Bu 3 disiplin içerisinde üniversite kontenjanlarının % 39.5`i Gıda Mühendisliği`dir.

• Buna karşın ilgili bakanlığın son 4 yıldaki kadro alımlarında Gıda Mühendisliği`nin payı bu 3 disiplin içerisinde % 7.3`tür.

Görüldüğü gibi aldığı eğitim itibarı ile işi gıda olan mesleğin Gıda Güvenliğinin sağlanmasından sorumlu Bakanlıkta istihdamı neredeyse sembolik denilecek orandadır. Bize göre bu durum, halkın güvenli gıdaya erişim hakkını dolayısıyla toplum sağlığını riske etmektedir, bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır.

Yetkilendirilmiş Gıda Danışmanlığı Projesi bir an önce hayata geçirilmelidir.

Kamuya atanacak olan personelin objektif değerlendirme kriterleri doğrultusunda belirlenmesi, hakkaniyete dayalı olması yönüyle KPSS yöntemi nispeten doğru bir yöntem olarak değerlendirilmektedir. Bununla beraber son yıllarda KPSS puanının yanı sıra mülakat, ilave belgelendirme zorunlulukları vb. koşullar getirilmeye başlanması, kurumların kendilerine has atama kuralları belirlemesi, bu sistemde önümüzdeki süreçte olumsuz bazı sapmalar olacağına dair kaygılarımızı arttırmaktadır.

Sonuç olarak;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Resmi Gıda Kontrol Hizmetleri başta olmak üzere, Gıda Kontrol Laboratuarları, Araştırma Enstitüleri, Adalet Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar, İçişleri Bakanlığı, Yerel Yönetimler ve diğer kamu kurumlarının gıda güvenliği ve güvenilir gıda ile ilgili yetki ve sorumlulukları oranında Gıda Mühendisi istihdamına gerekli duyarlılığı göstereceklerini umuyoruz. Meslektaşlarımızı KPSS`de gösterdikleri başarılardan dolayı bir kez daha kutluyor, sağlıklı gıdaya erişim hakkına dair her zeminde söyleyecek sözümüzün olacağını belirterek, sağlıklı toplum özlemimizle kamuoyuna saygılar sunuyoruz.

 

Şehmus ALPARSLAN
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Adana Şube Yön. Kur. Başk.

Okunma Sayısı: 953