TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

BAKANLIĞA SORUYORUZ; GIDA MÜHENDİSLERİ GIDA GÜVENLİĞİNİN NERESİNDE

BAKANLIĞA SORUYORUZ;
GIDA MÜHENDİSLERİ GIDA GÜVENLİĞİNİN NERESİNDE
MERKEZ
Yayına Giriş: 31.05.2013 Son Güncelleme: 31.05.2013

BAKANLIĞA SORUYORUZ;

GIDA MÜHENDİSLERİ GIDA GÜVENLİĞİNİN NERESİNDE?

31.05.2013

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ülkemizde gıda güvenliğini ve tüketiciye güvenli gıda sunulmasını garanti etmekle yükümlü tek yetkili kurumdur. Bakanlığın bu önemli sorumluluğu gereği gibi yerine getirmesi; denetimlerin en etkin biçimde gerçekleştirilmesi ve risk analizine dayalı bir mevzuat/denetim sitemi oluşturması ile sağlanacaktır. Aktif, zamanında adımlar atan, düzenleyen, yöneten, izleyebilen,  uzun soluklu politikalar üreten bir Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanlığı için her kademede sayıca ve mesleki temsiliyet anlamında yeterli istihdam zorunluluktur.

Gıda güvenilirliğinin sağlanmasına, "çiftlikten sofraya" prensibi ile yaklaşıldığında ziraat veterinerlik ve gıda biliminin temel alındığı bir sistemde vazgeçilmez olan temel meslek gruplarından biri Gıda Mühendisleridir ve kendi alanlarında mutlaka Bakanlık kadrolarında sayıca ve temsiliyet açısından etkin bir şekilde var olmalıdırlar. Oysa Bakanlık‘ta görev yapan Gıda Mühendisi sayısı son derece yetersizdir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayınlanan 2013 Performans Programına göre ilgili meslek grupları arasında toplamda  % 5,25 gibi dengesiz bir paya sahiptir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nın güvenli gıda arzı için resmi denetimleri hızlı ve etkin bir biçimde yürütebileceği yapıya kavuşturulması için, öncelikle kadrosundaki resmi denetçi eksikliğinin nitelik ve nicelik olarak giderilmesi, meslekler arasındaki oransızlığın yok edilmesi gerekmektedir. Tarlada/çiftlikte güvenli üretimin sağlanması son derece önemlidir ancak işletmede de gıda güvenliğini sağlayamadığınızda riskleri engellemek mümkün olmayacaktır.

500.000 gıda üretim/satış noktasının denetimi 4600 kişi ile yapılmaya çalışılmakta; toplam kadrodaki dengesizlik burada da sürmekte; bu kişilerin de sadece % 25‘i Gıda Mühendislerinden oluşmakta, diğer yandan Bakanlık bünyesinde eğitimi gıda ile ilgili olmayan pek çok kişi gıda denetçisi yapılmaktadır. Bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve buna bağlı olarak birincil üretimde yeterli kalitede ürün eldesini sağlamada danışman olarak köyde hizmet vermek amacıyla konuya özel olarak istihdam edilen kişiler gıda denetçisi açığını kapatmak gerekçesi ile köyden uzaklaştırılmakta ve görevlendirilme dayanakları olan TARGEL mevzuatına aykırı olarak, aslında gıda denetçilerinin yapması gereken görevleri üstlenmek zorunda bırakılmaktadırlar. Bu da sayıca yetersiz olan gıda denetimlerinin nitelik olarak da yetersiz kalmasına neden olmaktadır.

Tüm bu olumsuz şartların doğurduğu doğal bir sonuç olarak ülkemizde gıda güvenliği, olması gereken şartlarda sağlanamamakta ve bu durum da halk sağlığını tehdit etmektedir!

Bu sözleri uzun yıllardır söylüyoruz ve şu an Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nı "gıda" ile ilgili sorun alanlarında çözüme yönelik adımları atmaya çağırıyoruz. Ve yüksek sesle tekrarlıyoruz: Gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketicinin aldatılmasının önüne geçilmesi için kamuda ve küçük işletmelerde Gıda Mühendisi istihdamı şarttır.

Biz gıda mühendisleri, Hükümeti ve Bakanlığı konuya sahip olmaya davet ediyoruz.

Bizler bu konuda hassasiyet yaratmak için, taleplerimizi dile getiren 30.000‘i aşkın imzayı bugün Bakan Yrd. Sn Kutbettin ARZU‘ya teslim ettik. İmzaların sahipleri gıda güvenliği sistemi içinde gıda mühendislerinin gerekliliğine inanan başta halkımız olmak üzere Gıda mühendisleri ve mühendislik öğrencileridir. Heyetimizde genel olarak Oda merkez ve şube/temsilcilik yöneticilerimiz, akademisyenler ve öğrenci arkadaşlarımız var.

Bugün bir kez daha dedik ki;

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nda gıda güvenliğinin temellerinden olan Gıda Mühendislerinin sayı ve görev anlamında yeterli varlığa ulaşması sağlanmalıdır. 

• Gıda işletmelerinin sayıca % 80‘ini oluşturan Küçük işletmelerde kamu bütçesinden kaynak ayrılarak uzman kontrolünde üretim yapılabilmesi, güvenli gıda arzının sağlanması için ‘Gıda Danışmanlığı‘ sistemi biran evvel yürürlüğe konmalıdır. Bu sistem, küçük ve orta ölçekli gıda işletmelerinin hem daha güvenilir ürün üretmelerini sağlayacak hem de istihdam yüklerini azaltacaktır. Bu yolla, KOBİ‘lerle mühendislerin buluşması güvence altına alınarak, uzman gözü ile güvenilir gıda arzı ile gelişen küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin rekabet gücüne de katkı sağlanacak ve bu tip işletmelerde var olan gıda güvenliği sorunlarını da ortadan kalkacaktır.

• Gıda ile ilgili bilgi kirliliği her geçen gün endişe verici boyutlara ulaşmaktadır. Bakanlığın biran evvel bağımsız bilimsel bir otorite oluşturması gerekmektedir. Tüketicileri yanlış bilgilendirmeye, gerçek risklerden uzaklaştırmaya kimsenin hakkı yoktur

Bizler bugün burada on binlerce Gıda Mühendisinin sesi olarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gıda konusunda yeni bir dönemin başladığını ve kamuda gıda mühendisi istihdamının artırılacağına yönelik sözlerinin arkasında durmalarını; gıda mühendisi istihdam etmeye yönelik kadroların biran evvel açılmasını, kamu eliyle etkin denetimin sağlanmasını ve gıda danışmanlığı sisteminin hayata geçirilmesini bir kez daha talep ediyoruz.

Gıda güvenliğinin sağlanmasında Gıda Mühendislerinin yeri neresidir?

Biz bunun cevabını biliyoruz, Bakanlığın bu konudaki yaklaşımını öğrenmek istiyoruz.

30.000‘e yakın Gıda Mühendisi Bakanlık‘tan bu sorunun yanıtını beklemektedir.

Biz Oda olarak taleplerimizin yerine getirileceğini umuyor, bir kez daha sorunlarımızın takipçisi olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz. Saygıyla duyururuz.

  

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası a.
R.Petek ATAMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Okunma Sayısı: 1807