TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

BASIN AÇIKLAMASIRAMAZAN AYINDA GIDA GÜVENLİĞİ

BASIN AÇIKLAMASIRAMAZAN AYINDA GIDA GÜVENLİĞİ
MERKEZ
Yayına Giriş: 26.05.2017 Son Güncelleme: 26.05.2017

RAMAZAN AYINDA GIDA GÜVENLİĞİ

26.05.2017

Toplumsal ve sosyal yaşamımızda önemli bir yeri olan Ramazan ayında, beslenme düzeni ve alışkanlıklarımız tümüyle değişmekte, bu dönemde dengeli beslenme yanında sağlıklı ve güvenilir gıda maddeleri tüketmek de büyük önem taşımaktadır.

Artan şehirleşme oranı, azalan gelir düzeyi ve resmi denetimlerin yetersizliği göz önünde bulundurulduğunda, her yıl olduğu gibi yine Ramazan alışverişi yapacak olan tüketicilere önemli sorumluluklar düşmektedir. Özellikle de alım gücü düşük olan kesime yönelik neredeyse hammadde fiyatına satılan ve merdivenaltı veya kayıtdışı şekilde uygun olmayan koşullarda üretilen gıda maddeleri halk sağlığı açısından risk teşkil etmektedir. Bu tür ürünler sokakta rasgele ortamlarda dökme veya ambalajsız şekilde satılabilmekte ve tüketicilere ulaşabilmektedir.

Ülkemizde özellikle kırmızı et fiyatları ve diğer gıdaların fiyatları dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki fiyatların çok üzerinde seyretmekte ve halkın büyük kesimi de et ve et ürünlerine ulaşamamaktadır. Bu alanda da taklit ve tağşiş giderek artmaktadır.

Ülkemizde gıda güvenliği alanında yetkili otorite konumunda olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gıda denetimleri yapmakta ancak etkin bir şekilde yapılması gereken denetimlerde yetersiz kalmaktadır. Neredeyse her gün okullar, kamu kurumları, hastaneler hatta askeri birlikler gibi toplu yemek tüketim yerlerinde gıda veya sudan kaynaklı zehirlenmeler yaşandığı haberleri basında yer almaktadır. Özellikle Ramazan ayında toplu tüketimlerin daha arttığı düşünüldüğünde gıda güvenliği denetimlerinin sıklaştırılması ve halk sağlığını koruyucu yönde önlemlerin alınmasına ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Bu nedenle gıda denetimlerinin artırılması ve gıda analizlerinin yeterli düzeyde yapılabilmesi için daha fazla teknik elemana özellikle de gıda mühendisine ihtiyaç bulunmaktadır.

Gıda işletmelerinin sayıca % 80‘ini oluşturan küçük işletmelerde kamu bütçesinden kaynak ayrılarak teknik personel kontrolünde üretim yapılabilmesi, güvenli gıda arzının sağlanması için Odamızın bir projesi olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sunulan küçük ve orta ölçekli gıda işletmelerinin hem daha güvenilir ürün üretmelerini sağlayacak hem de istihdam yüklerini azaltacak olan "Gıda Danışmanlığı" sistemi biran evvel yürürlüğe konmalıdır.

Ramazan ayında;

  • Toplu yemek yenilen yerlerde özellikle iftar çadırlarında, yemekler uygun şartlarda muhafaza edilmelidir. Sıcak tüketilmesi gereken yemeklerin yeterince sıcak, soğuk gıdaların ise yeterince soğukta servis edilmesine dikkat edilmelidir. Bozulduğundan kuşkulanılan gıdalar tüketilmemeli, tüketime sunulmamalıdır.

  • Besleyicilik açısından zengin olduğu kadar mikroorganizmalara karşı hassas olan et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünlerinin dikkatli tüketimi büyük önem taşımaktadır. Bu ürünlerin soğuk zincirde satışa sunulduğundan emin olunmalıdır.

  • Ramazan ayında artan ekmek ve pide tüketimi sebebiyle ekmek fırınlarında da denetimlerin artırılması bir zorunluluktur.

  • İftarda tüketilen yemekler sahura kadar oda ısısında tutulmamalı, yemeklerin tekrar tekrar ısıtılmasından kaçınılmalı, yemekler yenilecek miktarlarda ısıtılmalı ve hemen tüketilmelidir.

  • Satın alınan gıdaların etiketlerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca verilen kayıt veya onay numarasının olup olmadığının kontrol edilmeli, tavsiye edilen tüketim tarihi, üretici firmanın adı ve adresi, içerik bilgileri, miktar ve fiyat bilgileri incelenmelidir.

Gıda zehirlenmelerinin yaşanmadığı, gıda israfının yapılmadığı, gıdanın hakça paylaşıldığı bir Ramazan ayı geçirmenizi dileriz.

Yusuf SONGÜL
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Okunma Sayısı: 442