TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

Basına ve Kamuoyuna

Basına ve Kamuoyuna
MERKEZ
Yayına Giriş: 20.12.2023 Son Güncelleme: 20.12.2023
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 20.12.2023 tarihinde açıklanan personel alım duyurusunda Gıda Mühendislerine 193 kadro ayırmasına ilişkin Odamızın yapmış olduğu açıklama aşağıdadır. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA SORUYORUZ

GIDA MÜHENDİSİ OLMADAN GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYABİLECEK MİSİNİZ?

 

Tarım ve Orman Bakanlığı ülkemizde gıda güvenliğini ve tüketiciye güvenli gıda sunulmasını garanti etmekle yükümlü tek yetkili kurumdur. Bakanlığın bu önemli sorumluluğu gereği gibi yerine getirmesi; ancak denetimlerin en etkin biçimde gerçekleştirilmesi ile mümkün olabilecektir.

Aktif, zamanında adımlar atan, düzenleyen, yöneten, izleyebilen,  etkin bir denetim yapabilen, uzun soluklu politikalar üreten bir Tarım ve Orman Bakanlığı için her kademede sayıca ve mesleki temsiliyet anlamında yeterli istihdam zorunluluktur.

Gıda güvenliğinin sağlanmasında, “çiftlikten çatala” prensibi ile yaklaşılan bir sistemde vazgeçilmez olan temel meslek gruplarından biri de “Gıda Mühendisleridir.  Kendi mesleki alanlarında en az diğer meslek grupları kadar Bakanlık kadrolarında sayıca ve temsiliyet açısından etkin bir şekilde var olmalıdırlar. Oysa Bakanlık‘ta görev yapan Gıda Mühendisi sayısı son derece yetersizdir.

722.000 gıda üretim/satış noktasının denetimi 7500 kişi ile yapılmaya çalışılmakta; bu denetçilerin de sadece % 30‘u Gıda Mühendislerinden oluşmakta, diğer yandan Bakanlık bünyesinde eğitimi gıda ile ilgili olmayan pek çok kişi gıda denetçisi yapılmaktadır. Bu da zaten sayıca yetersiz olan gıda denetimlerinin nitelik olarak da yetersiz kalmasına neden olmaktadır.

Bu nedenledir ki her yıl 1 milyondan fazla denetim yaptığını iddia eden Bakanlığa rağmen halkımız her gün gıda sahtekârlıkları, taklit – tağşiş ve gıda zehirlenmeleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı günlük gazeteleri takip etse, Bakanlığın halkın gıda güvenliğini sağlamada ne kadar “başarılı” olduğunu görecektir.

Baskın mesleki gruplar tarafından esir alınan Bakanlıkta, ne yazık ki Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı da eski istihdam politikalarını yürütmekte bir sakınca görmemektedir. Yeni ve yapısal hiçbir politika geliştirilmemekte, aynı kadrolarla aynı politikaları yürütmektedir. Gıda güvenliğine yeterli önemin bu dönemde de verilmeyeceğini son açıklanan personel alımı duyurusu ile göstermişlerdir. 7.153 KİŞİLİK PERSONEL ALIMININDA SADECE 193 GIDA MÜHENDİSİ ’ne yer vermişlerdir. Bu durum sayısı 50.000’lere gelmiş gıda mühendislerini yok saymanın yanı sıra halkın güvenli gıdalara ulaşmasına yönelik herhangi bir çaba içine girilmeyeceğinin de göstergesidir.

Ne bu sayıyı kabul ediyoruz, ne de halkımızın gıda güvenliğini sağlamaktan vazgeçiyoruz.

Sayın Bakanı Gıda Mühendislerine ve halkın Gıda Güvenliğine önem vermeye, personel alımlarında hakkaniyet gözetmeye davet ediyoruz.

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

Okunma Sayısı: 1635