TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

BİLGİLENDİRME8211; ODAMIZ 5996 SAYILI8220;VETERİNER HİZMETLERİ BİTKİ SAĞLIĞI GIDA VE YEM KANUNU’NUN YASALAŞMA SÜRECİ VE SONRASINDA NELER YAPTI

BİLGİLENDİRME8211; ODAMIZ 5996 SAYILI8220;VETERİNER HİZMETLERİ BİTKİ SAĞLIĞI GIDA VE YEM KANUNU’NUN YASALAŞMA SÜRECİ VE SONRASINDA NELER YAPTI
MERKEZ
Yayına Giriş: 08.01.2011 Son Güncelleme: 08.01.2011

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan, mesleğimiz, gıda sektörü ve halk sağlığı açısından birçok düzenleme getiren 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‘ mesleğimiz açısından en önemli gündem maddesini oluşturan konuların başında geliyor. Kanun Tasarı halindeyken görüşlerimizi ve tepkilerimizi ortaya koymak amacıyla bir meslek Odası olmanın getirdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde bir dizi eylem gerçekleştirdik. Bu eylemleri sizlerle aşağıda paylaşıyoruz:

"Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun Tasarısı‘na karşı görüşlerimizi bildirmek ve tepkimizi göstermek için üyelerimiz ve Oda organları ile yapılan toplantılar sonucunda bir yol haritası belirlendi ve adım adım hayata geçirildi. Bu kapsamda;

• Yönetim kurulu Üyelerimiz, Ziraat ve Kimya Mühendisleri Odaları Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte tasarı hakkında görüşlerimizi iletmek ve sorun alanları konusunda destek talep etmek amacıyla TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ (AKP); TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Abdülkadir AKCAN (MHP); TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Zeki Ertugay (MHP);  CHP Bilim Platformu Başkanlığını ve CHP Grup Başkan Vekili Kemal KILIÇDAROĞLU‘nu ( şu anda CHP Genel Başkanı) ziyaret ederek konuya ilişkin görüşlerini iletti. Gerçekte hedeflenen tarım komisyonunda üyesi olan tüm partilerin grup başkan vekilleri ile de görüşmekti. Ancak Odamız Genel Kurulu‘nun hemen peşinden ve son derece kısıtlı bir zamanla yürütülmesi gereken bu çalışmalarda, randevu taleplerinin aynı zamanda iletilmesine rağmen AKP ve MHP grup başkan vekilleri ile görüşme sağlanamadı. Şube yönetimlerindeki temsilcilerimiz de ayrıca bölge milletvekillerini ziyaret ederek, dosyamızı sundu.

• Başbakan ve Cumhurbaşkanı‘ndan randevu talep edildi, ancak randevu taleplerine geri dönüş olmadı.

• Üç Oda olarak bir yazı kampanyası başlatıldı. İlk aşamada oluşturulan metin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeleri ve Bakanlık yetkililerinin e-posta adresleri ile faks numaralarına yönlendirildi. Tasarının Tarım Komisyonu‘ndan geçerek Genel Kurul‘a gitmesini takiben aynı yazı kampanyası Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı makamı, TBMM çatısı altındaki tüm milletvekilleri ve birçok basın organından bilinen köşe yazarları ve gazeteciler de dahil edilerek genişletildi. Yazı kampanyasına üyeler, öğrenciler ve Türkiye çapında eğitim vermekte olan Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanları ile akademisyenleri katıldı. Ayrıca Oda Başkanımız da kişisel olarak birçok basın mensubuna bilgilendirme notu gönderdi. .

• Oda Başkanımız R.Petek ATAMAN, Ziraat Mühendisleri Odası‘nın o tarihlerdeki Başkanı Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN, Kimya Mühendisleri Odası TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin ARAS ve Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan ÇAKAR tarafından, 11 Nisan 2010 pazar günü ortak bir basın toplantısı yapıldı. Toplantıda, halen TBMM‘de görüşülmekte olan Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun Tasarısı‘nın sorumlu yöneticilik müessesini kaldırması nedeniyle, gıda güvenliği ve halk sağlığı alanında yaratacağı tehlikelere işaret edildi.

• 27 Nisan 2010 tarihinde Odamız, Kimya Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ve Tüketici Hakları Derneği tarafından verilen ilan, Hürriyet Gazetesi‘nde  yarım sayfa olarak "Gıda Güvenliğimiz Tehlikede" başlığı ile yayınlandı. Bu ilan aracılığı ile; yeni yasa ile gündeme gelen resmi denetimlerde özele yetki devri arayışlarının sakıncaları anlatıldı ve başta küçük işletmelerde mühendis varlığının sonlandırılması olmak üzere, yasa taslaklarının sorun alanları ile ilgili olarak meslektaşlarımızın tepkilerinin paydaşlarımıza ve yetkili mercilere ulaştırılması amaçlandı. 

• 30 Mayıs 2010 Pazar günü, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odalarınca, TBMM Genel Kurulunda görüşülmek üzere sırada bekleyen "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun Tasarısı"nı protesto etmek amacıyla, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakılarak basın açıklamasında bulunuldu.

Eylem planı dahilinde olan ve süreç içerisinde yasanın TBMM Genel Kurulu‘nda görüşülmesi ile aynı zaman denk getirilmeye çalışılan kitlesel basın açıklaması, katılımın daha geniş olması hedefiyle TMMOB Genel Kurulu‘nun yapıldığı gün gerçekleştirildi.  Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası  tarafından ortaklaşa hazırlanan bildiri, Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Bölge Şube / Şube Başkanlarımız ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Temsilcilerimiz, TMMOB delegeleri ve Ankara üyeleri ve TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu delegelerinin katılımıyla  kitlesel bir açıklama şeklinde basınla paylaşıldı.  Açıklamayı Oda Başkanımızın yaptığı eyleme;  Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hamit KÖKSEL de katılarak destek verdi. TBMM Genel Kurulunda 1 Haziran 2010 tarihinde görüşülmesi beklenen "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun Tasarısı"nın sorumlu yöneticilik müessesini kaldırması nedeniyle, gıda güvenliği ve halk sağlığı alanında yaratacağı tehlikelere dikkat çekildi.

Ayrıca, bir kez de TMMOB kanalıyla ve TMMOB Başkanı imzasıyla, TBMM Başkanlığı‘na hitaben Yasa‘nın yaratacağı sıkıntıları dile getiren bir yazı iletildi.  Yasa ile ilgili sorun TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu sonuç bildirgesine de taşındı.

• Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısının TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu‘nda görüşülmesi sırasında her üç Oda olarak gerek alt gerek üst komisyon çalışmalarına katılım sağlanarak, Tasarıya ilişkin görüşlerimiz dile getirildi, yasanın getireceği sorunlar ve istihdama yansımaları hakkındaki görüşlerimiz Meclis tutanaklarında kayıt altına alınmış oldu.

5996 sayılı Kanunun Anayasa Mahkemesine götürülmesi için TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odaları ile birlikte hazırlık yapılarak Ana Muhalefet Partisi‘ne sunuldu ve destek istendi.

5996 sayılı Kanunun 13 Haziran 2010 tarihinde yayınlanarak yasalaşması, kimi maddelerinin hemen uygulamaya girmesi, tüm maddelerinin ise 13 Aralık 2010‘da yürürlüğe girmiş olması nedeniyle; yasanın yayımından bugüne kadar oluşan ve oluşabilecek sorunları belirlemek ve önlemlerini almak ve süreci en doğru şekli ile yönetmek üzere, resmi kurumları ve meslektaşlarımızı bilgilendirmek ve yönlendirmek için çeşitli toplantı ve yazışmalar yapıldı. Bu kapsamda;

• Temmuz ayında meslektaşlarımız ve Hukuk Danışmanımız Av. Zehra MUDUN ‘un da katılımıyla bir "Genel Üye Toplantısı" gerçekleştirildi. 13 Haziran 2010 tarihinde Resmi Gazete‘de yayımlanarak yasalaşan Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‘nun  gıda güvenliği ve mesleğimizle ilgili olası etkilerinin konuşulduğu toplantıda; hukuk danışmanımız tarafından, sorumlu yönetici olarak çalışmakta olan meslektaşlarımızın karşılaşabileceği hukuksal sorunlarla ilgili açıklamalar yapıldı. Ayrıntılı bilgiye e- bültenlerimizden ve web sitemizden ulaşabilirsiniz.

• Konu ile ilgili olarak tüm yazılı, görsel ve işitsel medyaya sürekli bilgi akışı gerçekleştirildi ve Odamızın bu kapsamdaki faaliyetleri aktarılmaya çalışıldı.

• Başbakan ve Tarım ve Köyişleri Bakanı‘ndan defalarca randevu talebinde bulunuldu fakat olumlu veya olumsuz bir yanıt alınamadı.

• "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ile ilgili olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile birçok kez yapılan yazışmalar ve kanuna karşı tepkimizi gösteren eylem ve basın açıklamalarının yanında, "İstihdam" konusunda da resmi yollardan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü‘nden bilgi talebinde bulunuldu. Aynı şekilde, 2010 KPSS-Lisans sınavı sonuçlarında branş bazında aday sıra ve sayı bilgisine ulaşmak ve sizlerle paylaşmak için ÖSYM Başkanlığına resmi başvuru gerçekleştirildi. İlgili Kurumlardan tarafımıza gönderilen cevap niteliğindeki resmi yazılarda herhangi bir "sayı" belirtilmemiş ve konu ile ilgili net bir bilgi verilmemiştir.

• Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı‘na 30.12.2010 tarih ve 788 sayılı yazı iletilerek gıda güvenliğinin sağlanmasında yeterli sayıda meslektaşımızın istihdam edilmesinin önemi hatırlatıldı ve Bakanlıktan gelen cevabi yazıya istinaden Bakanlığın personel sayısı belirlenirken Bakanlıktan yapılacak taleplerin dikkate alınmasının bu anlamda gerekli olduğu ifade edildi. 

• 13 Aralık 2010 Pazartesi günü Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odaları ile birlikte ülke çapında eş zamanlı olarak ortak basın açıklamaları yapıldı, konu ile ilgili olarak üç oda tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Küçük işletmelerde sorumlu yöneticiliği ortadan kaldıran "Veterinerlik Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu‘na" tepki gösterildi. Basın açıklamasına ve geniş bilgiye www.gidamo.org.tr adresinden ulaşmak mümkündür.

• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ilgili Müsteşar Yardımcılığı başta olmak üzere çeşitli kademelerde ziyaret edildi, gerekli bilgi ve belgeler kendilerine sunularak Kanunun uygulanması hakkındaki yaklaşımımız iletilmiştir. Gıda güvenliği ve meslektaşlarımızın istihdamı alanında Kanunla yaşanacağını beklediğimiz olumsuzlar bildirildi.

• 29 Aralık 2010 tarihinde birçok basın ve yayın organında yer alan açıklamamızda yeni yasayla işsizliğin artacağı tüm kamuoyuna duyurulmuş, ulusal medya buna yer vermiştir.

• Kanuna ilişkin ikincil mevzuata ilişkin görüşlerimiz yine TMMOB aracığıyla Bakanlığa iletilmiş olup iletilmeye devam edilecektir.

Gelinen noktada, 5996 sayılı Kanun, mevcut Hükümet ve TBMM‘de bu kanuna destek veren milletvekillerinin takdiriyle yasalaşmış olup ikincil mevzuatı konusunda çalışmalar devam ettirilmektedir. Yani, akıldan çıkarılmaması gereken nokta; Odaların kamuda karar verici makam olmadığıdır. Yapılan tüm çalışmalar; kamu otoritesinin bakışı ve niyeti ile sınırlı bir biçimde sonuca ulaşmaktadır.

Yaşanan süreçte tüm birimlerimizle birlikte, olabilecek bütün olanaklarla gerekli çalışmaların yapıldığına inanılmaktadır. Bundan daha fazlasını yapmakta ve planlamakta üyelerimizin bize vereceği destek ve kamuoyuna yansıtılacak her türlü katkı çok değerli olacaktır. Bu anlamda, hepimizin (Oda‘da görevli, özelde çalışan, kamuda çalışan, öğrenci, akademisyen...) daha fazla gayret göstermesi gereği de kuşku götürmez bir gerçektir. Oda merkez ve birimlerimizde hiçbir maddi çıkarı olmadan gönüllü şekilde görev alan meslektaşlarınız olarak önümüzdeki dönemde desteğinizin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bu bakışla ilerleyen süreçte daha fazla birlikte olmanın, beraberce üretmenin ve ortak akıl oluşturmanın her zamankinden daha çok gerektiğini vurgulamak istiyoruz.

Saygıyla duyururuz.

 

Gıda Mühendisleri Odası 8. Dönem Yönetim Kurulu

 

Okunma Sayısı: 4313