TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK
MERKEZ
Yayına Giriş: 30.09.2019 Son Güncelleme: 30.09.2019

 

21-22 Eylül 2019 ve 28-29 Eylül 2019 tarihlerinde, 4 gün süreli Bilirkişilik Temel Eğitimi‘ni Odamızın Eğitim Merkezi‘nde gerçekleştirdik.

Avukat M.Savaş ÖZDAĞ ve Jeoloji Mühendisi Murat BELHİOĞLU‘nun aşağıda yer alan eğitim müfredatı çerçevesinde verdiği eğitimi tamamlayan katılımcılara "Eğitim Katılım Belgesi" verildi.

BÖLÜM 1: Yargılama Hukukuna İlişkin İlkeler ve İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar

 • Giriş 
 • Türk yargı teşkilatı
 • Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler
 • Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler

BÖLÜM 2: Bilirkişinin Nitelikleri, Ödevleri ve Etik İlkeler

 • Bilirkişinin Nitelikleri
 • Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
 • Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
 • Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu

BÖLÜM 3: Bilirkişi İncelemesi

 • Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi
 • Bilirkişi İncelemesinin Yapılması

BÖLÜM 4: Rapor Yazımı Usul ve Esasları

 • Oy ve Görüşün Sunulması
 • Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi

BÖLÜM 5: Uygulama

 

Okunma Sayısı: 416