TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

DÜNYA GIDA GÜNÜ SEMPOZYUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİK

DÜNYA GIDA GÜNÜ SEMPOZYUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİK
MERKEZ
Yayına Giriş: 16.10.2023 Son Güncelleme: 16.10.2023

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü`nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim, Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır. Bu kapsamda, TMMOB çatısı altında, Odamızın, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odalarıyla ortaklaşa olarak düzenlediği, TMMOB Dünya Gıda Günü Sempozyumu`nu, 15 Ekim 2023 tarihinde Ankara'da gerçekleştirdik.

 

Sempozyumun açılışında, üç Oda'yı temsilen Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Üzümcü, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Kıdemli Politika Sorumlusu Sumiter Broca birer konuşma yaptı.

TMMOB`ye bağlı Odaların, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin, akademisyenlerin, meslektaşlarımızın üyelerimizin ve öğrencilerimiz katıldığı Sempozyumda, Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez`in yönettiği "Türkiye'de Su Güvencesi ve Su Güvenliği "Su Hayattır"" Panelde , Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden Dr. Mehmet Bingöl , "İnsani Tüketim Amaçlı İçme Sularının Güvenilirliği", Kimya Mühendisleri Odası'ndan Doç. Dr. Saffettin Ferda Mutlu "Sanayi Atık Sularının Değerlendirilmesi", Ziraat Mühendisleri Odsaı Y.K. Üyesi Muhammet Temel "Tarımda Su Kullanımı Politikaları"
, Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı İsmail Küçük "İklim Değişimi ve Su Güvencesi" konulu sunumları ile konuşmacı olarak yer aldılar.

Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçük`ün yönettiği "Yüksek Gıda Enflasyonlu Ortamda Gıda Güvencesi - Kimseyi Geride Brakma" başlıklı Panelde, Ankara Üni. Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi - Ziraat Mühendisleri Odası YK Üyesi Doç. Dr. Yener Ataseven "Neoliberal Politikaların Dünya da ve ülkemizde Gıda Güvencesine Etkileri", ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Bakanı Prof. Dr. Tarık Şengül "Gıda Sorununa Metropollerden Bakmak", Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar "Tüketiciler Açısından Gıda Güvencesi" konulu sunumları ile konuşmacı olarak yer aldılar.

Yönetim Kurulu Başkanımız Yaşar Üzümcü`nün Sempzoyum`un açılışında yaptığı konuşması aşağıda yer almaktadır. 

 

GIDAYA ERİŞİM HER GEÇEN YIL DAHA DA ZORLAŞIYOR

Bu yıl 16 Ekim’de kutladığımız “Dünya Gıda Günü”nü, gıdaya ulaşmanın en zor yılı olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Pandemi döneminde bile bu kadar sıkıntılı günler yaşamamıştık. Yanlış ekonomi politikaları, tarım üretiminin hızla azalması, emekçi ve emekli ücretlerinin açlık sınırının altında kalması, bırakın sağlıklı beslenmeyi, karnımızı doyurmayı bile lüks haline getirmiştir.

Pandemi süreci, son 10 yılda artan etkilerini yaşamakta olduğumuz iklim değişikliği, su kaynaklarının kirlenmesi, ormanların, sulak alanların ve çevrenin tahrip edilmesi, tarım alanları ve meraların amaç dışı kullanılması, artan nüfus, mülteci akını gibi sorunlar yakın gelecekte su krizine, toprak kıtlığına ve dolayısıyla gıda krizine neden olacaktır. 

Su, dünyada canlı hayatın devamı için gereklidir, su olmazsa hayat olmaz. Dünya yüzeyinin dörtte üçü, vücudumuzun %50’sinden fazlası su içerir, yine gıdamızı üretmek ve yaşamak için suya ihtiyaç duymaktayız. 

İklim değişikliği, özellikle son yıllarda insan eliyle “kriz” haline dönüştürülerek, aşırı yağışlar, su baskınları, can kayıpları, aşırı sıcaklar, kuraklık olarak dünya ülkelerinin gündeminde sıkça yer almaktadır.İçilebilir su kaynaklarımızın ve tarımsal üretimin hızla azalması, yönetenler tarafından sorun çözücü tarım, gıda ve su politikalarının oluşturulmaması, gelecek için duyulan endişeleri arttırmıştır.

Özellikle Covid-19 pandemisi, dünyaya gıdanın stratejik önemini ispatlamıştır. Tedarik kanallarında yaşanan aksamalar, “Kendi Kendini Besleyen Ülke” olmanın hayati önemini gözler önüne sermiştir. Karnınız açsa, içecek suyunuz yoksa son model arabanızın, elektronik cihazların hiçbir kıymetinin olmadığını, pandemi döneminde hepimiz yaşayarak öğrenmek zorunda kaldık. 

Ne acıdır ki, 21.yüzyılda bu gerçeği tecrübe eden ülkeler, pandemi biter bitmez Ukrayna-Rusya savaşının çıkmasına göz yummuş, geçen hafta da Filistin-İsrail savaşının yeniden başlamasına engel olmamıştır. İklim değişikliğinin sebep olduğu ciddi sorunların çözümü için hızlı adımların atılması gerekirken, savaşlar çıkıyor, küresel çıkar çatışmaları büyüyor, gelir adaletsizliği artmaya devam ediyor, çocuklarımız, gençlerimiz sağlıklı beslenemiyor, gelecek planları yapamıyor. Birleşmiş Milletler öncülüğünde, 193 ülkenin 2019 yılında imzaladığı “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”ndan SIFIR AÇLIK,2030 için ulaşılabilir olmaktan çok uzaktadır. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği günlerin, maalesef başka bahara kaldığı görülüyor.

Gıda güvencesinin sağlanamadığı bir dünyada, adil ve demokratik bir düzen içinde yaşayabilmek hayal olacaktır. Bugün dünyada 800 milyonun üzerinde insan yani her 10 kişiden biri yatağa aç girmektedir. Ülkemizde ise insanlarımızın %22`si yeterli gıdaya ulaşamamakta %8,5`u ise açlık sınırında yaşamaktadır. İnsanlık için kâbus olan bu yokluğu ve yoksulluğu yenmek için sorumluluk almak hepimizin ortak toplumsal görevidir. Unutulmamalıdır ki, dünya üzerinde üretilen tarım ve gıda ürünleri 8 milyarı geçen dünya nüfusunu beslemeye yetecek miktardadır. Eğer dünyada açlık varsa bu yetersiz bitkisel ve hayvansal ürünler ve gıda arzından değil, adaletsiz gelir dağılımından kaynaklanmaktadır. 

Yaşadığımız gıda krizinden kurtulabilmek; rant ve beton ekonomisi yerine üretim ekonomisini, sermayenin öncelikleri yerine kamusal ve toplumsal çıkarları, gündelik politikalar yerine planlı kalkınmayı önceleyen “Kamucu Tarım ve Gıda Politikaları”nı savunmakla ve yaşama geçirmekle mümkündür.

“Su Hayattır, Su Gıdadır” sloganı ile kutlanan “2023 Dünya Gıda Günü” için 15 Ekim 2023 Pazar günü düzenlediğimiz sempozyum, TMMOB’a bağlı Gıda, Kimyave Ziraat Mühendisleri Oda’larımızın ortak çalışmasının ürünüdür. 
Cumhuriyetimizin 100.yılında kurucu degerlerimizi, laiklik başta olmak üzere sonuna kadar savunacağımızı, ülkemizin sanayileşmesinde ve kalkınmasında biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının büyük katkıları olduğu gerçeği ile BOŞUNA OKUMADIK diyerek meslek itibarımız ve haklarımız için mücadele edeceğimizi bir kez de buradan dile getirmek isterim.  

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odaları olarak; açlığın, yokluğun ve yoksulluğun son bulduğu, hakça ve adil paylaşımın olduğu bir ülke ve dünya özlemiyle bilimden, üretimden, insandan, emekten, doğadan, kamu yararı ve toplum çıkarından yana tutumumuz sürecektir. 

Saygılarımızla.

Okunma Sayısı: 703