TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

FARKINDALIK ARTIRMA ÇALIŞTAYI’NA KATILDIK

MERKEZ
Yayına Giriş: 06.03.2019 Son Güncelleme: 06.03.2019

 

FARKINDALIK ARTIRMA ÇALIŞTAYI`NA KATILDIK

"Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)`nin Uyumlaştırılmasında ve Uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı`na Destek Projesi" kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde 5-8 Mart 2019 tarihleri arasında Ankara‘da gerçekleştirilecek olan  "Farkındalık Artırma ve Kapasite Geliştirme Çalıştayları" etkinliğine Odamız temsilcileri de katılıyor.

Yönetim Kurulu Başkanımız Kemal Zeki Taydaş, 5 Mart 2019 tarihinde yapılan "Farkındalık Artırma Çalıştayı"na katıldı. Başkanımız konuşmasında, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik olarak duyarlılığı artırmak ve bu hedeflerin uygulanması ve izlenmesiyle ilgili farkındalık yaratmak için yürütülen proje kapsamında yapılan çalıştayların tüm taraflara faydalı olması dileğini iletti. Başkanımız çalıştayda ele alınan "Açlığa Son", "Sorumlu Tüketim ve Üretim", "İklim Eylemi" gibi bazı sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası`nın bu gibi toplantıların katılımcısı ve ortağı olmasının önemini ve gerekliliğinin altını çizerek, yapılacak tüm çalışmalarda ve mevzuat düzenlemelerinde Odamızın işbirliğine her zaman açık olduğunu vurguladı. Ayrıca, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından öncelikle ülkemizde, meslektaşlarımızın özel sektör ve kamuda varlığı ve etkinliğinin önünün açılması yönünde adımlar atılması gerektiğini aktararak 8 Mart 2019 tarihine kadar düzenlenmeye devam edilecek olan "Teknik Kapasite Geliştirme Eğitimleri"ne Odamızın temsilcilerinin katılmaya, görüş ve önerilerini paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

Okunma Sayısı: 256