TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

GIDA DENETİM GÖREVLİLERİNE YAPILAN SALDIRI SON BULSUN

MERKEZ
Yayına Giriş: 22.05.2020 Son Güncelleme: 22.05.2020
BASIN AÇIKLAMASI
GIDA DENETİM GÖREVLİLERİNE YAPILAN SALDIRI SON OLSUN!
17.05.2020
Alo 174 Gıda Hattı‘na gelen bir şikâyet üzerine 14 Mayıs tarihinde İstanbul Esenyurt`ta bulunan bir kasap dükkânına numune almak için giden ilçe tarım müdürlüğü denetim ekibi dükkân sahibinin sözlü ve fiili şiddetine maruz kalmış, dükkânın kepenkleri kapatılarak alıkonulan gıda denetçileri polisin olay yerine gelmesiyle yaşanılan bu mağduriyetten kurtarılmışlardır.
Gıda denetim ve kontrol hizmetleri, 5996 sayılı Kanun`un EK-2 sayılı listesinde belirtildiği gibi en az lisans düzeyinde eğitim almış olacak şekilde, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Gıda, Ziraat, Kimya ve Su Ürünleri Mühendisleri ile Veteriner Hekim gibi mesleklere mensup olan ve Gıda Kontrol Görevlisi unvanı almış personel ile yürütülmektedir.
Sayısının az olduğunu birçok açıklamamızda ifade ettiğimiz Gıda Kontrol Görevlileri, bu görevlerini özveri ile yerine getirmektedir. Yaptıkları görev ile bir yandan toplumun güvenilir gıdaya erişim hakkını korurken diğer taraftan gıda gibi hepimizin yaşamını doğrudan ilgilendiren ürünün sağlığı, nitelikli ve hilesiz üretimi ile arzının sağlanması için önemli bir sorumluluk üstlenmektedirler.
Covid-19 salgını sürecinde vatandaşın sağlıklı gıdaya ulaşması için yapılan gıda denetimlerinin önemi daha çok ön plana çıkmaktadır. Halk sağlığının korunması çerçevesinde gıda kontrol hizmeti gibi önemli bir görevi yerine getiren bu arkadaşlarımızın, denetimlerde tespit ettikleri usulsüzlükleri yapan ve bunları sürdürmeyi alışkanlık haline getiren işletme sahipleri veya yetkilileri tarafından yöneltilen şiddete maruz kalmaları ise neredeyse görevlerinin bir parçası haline gelmiştir.
Odamız, gıda kontrol hizmetlerinde görev yapmakta olan kamu görevlilerinin yaptıkları görev ile ilgili olarak yaşadıkları zorlukları görmekte, kendilerine yönelen bu saldırıları toplum sağlığına, gıda güvenliğine yapılmış bir saldırı olarak değerlendirmekte, konuyu hassasiyetle takip etmektedir.
Özellikle pandemi sürecinde, bir kısmı üyemiz olan bu unvandaki personelin görevleri ile ilgili riskin bir an önce tespit edilmesi, bu risklerin bilimsel analizlerinin yapılması, kolluk kuvveti takviyesi dâhil olmak üzere bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınması, risk grubunda değerlendirilen diğer kamu personellerine tanınan hakların Gıda Resmi Kontrol Görevlileri`ne de verilmesi kaçınılmaz olmuştur.
Tarım ve Orman Bakanı`nın yaptığı açıklamayla 2153 yeni personel alımının 15-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceğini, atamaların ÖSYM üzerinden yapılacağını, bu personelin 363 tanesinin Gıda Mühendisi olacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Bir milyonun üzerinde gıda işletmesinin olduğu, 83 milyondan fazla nüfusa sahip bir ülkede bilimsel verilere dayalı, sağlıklı gıda denetiminin yapılabilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için bu sayıdaki istihdamın yetersiz olduğunu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isteriz.
Gıda Mühendisleri Odası olarak, daha öncede benzerleri yaşanan son olmasını umduğumuz kamu adına resmi kontrol görevini yapmak üzere görevleri başında saldırıya uğrayan gıda denetim görevlilerine yapılan bu saldırıyı kınıyor, yetkilileri bir an önce gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz.
TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

 

Okunma Sayısı: 73