TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

GIDA MÜHENDİSLİĞİ KOORDİNASYON KURULU 2TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ KOORDİNASYON KURULU 2TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
MERKEZ
Yayına Giriş: 23.10.2010 Son Güncelleme: 23.10.2010

Gıda Mühendisliği Koordinasyon Kurulu 2. toplantısı 22-23 Ekim 2010 tarihlerinde İstanbul‘da "İstanbul Teknik Üniversitesi - Maslak Kampüsü / Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) - Senato Odası (2. Kat)"ta İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü‘nün ev sahipliğinde  yapıldı. 

Akademisyenlerin, Gıda Mühendisleri Odası Merkez ve Marmara Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen 1. gün toplantının ardından yayınlanan bildiri aşağıdaki gibidir.

 

22.10.2010

BASINA VE KAMUOYUNA DUYURU

Gıda sektörü ülkemizde; insan sağlığı ve sektörel açıdan son derece önemli bir paya sahiptir. Diğer yandan, gıda sektörünün ülkelerin bağımsızlığı açısından stratejik öneme sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Güvenli, iyi kaliteli ve ekonomik gıda maddelerinin tüketici ile buluşmasını sağlamak ertelenemeyecek bir görevdir.  

22.10.2010 tarihinde 24 bölümden 37 Akademisyen ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası‘nın katılımı ile gerçekleştirilen "Gıda Mühendisliği Koordinasyon Kurulu"nda yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki açıklamanın basın ve kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

Ülkemizde mevcut Gıda Mühendisliği bölümü sayı ve kontenjanları ülke gereksinimlerinin üzerinde olduğu halde yeni Gıda Mühendisliği bölümleri açılmakta, mevcut kontenjanları arttırılmakta ve çok sayıda ikinci eğitim programı açılmaktadır. Ülke gerçekleri ile uyuşmayan, eğitimin kalitesini olumsuz etkileyen ve işsiz mühendisler oluşturmaya zemin hazırlayan bu uygulamaya bir an önce son verilmelidir.

Günümüz gereksinimlerine ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verebilen bir mühendislik eğitimini güvence altına almak üzere bölümler yeterli alt yapı ve güce ulaştırılmalıdır.

Uluslararası düzeyde tanınır mezun yetiştirilmesini güvence altına almak üzere; eğitim kalitesinin arttırılması için gerekli adımlar atılmalı, Gıda Mühendisliği eğitimine yönelik kararların oluşturması aşamasında Gıda Mühendisliği bölümleri başta olmak üzere tüm paydaşların görüşlerinin alınması sağlanmalı, eğitim ve araştırmaların kalitesinin arttırılmasına yönelik gerekli idari ve finansal tedbirler alınmalıdır.

Hemen her gün, gıda güvenliği ile ilgili bir sorun gündemde yer almaktadır. Gıdalarımızın güvenliğini sağlamak için atılacak her adım; hepimizin sağlığını korumaya yönelik olacaktır. Gıda güvenliğine ayrılmayan kaynaklar, sağlık giderlerine ayrılmak zorundadır.

Bulunulan koşullarda gıda denetimleri gereği gibi yapılamamaktadır. Önemli eksiklikler ve sorunlar vardır. Gıda denetimlerinin kamu eliyle yapılması bir zorunluluktur. Etkin gıda denetimlerinin yapılabilmesi için gıda güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘na yeterli sayıda Gıda Mühendisi istihdamı sağlanmalıdır.

Yasalarımıza göre gıda güvenliğini sağlamaktan işletmeler sorumludur. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi, ancak gıda işletmelerinde Gıda Mühendisleri gibi konusunda eğitimli kişilerin istihdamının sağlanması ile mümkündür.

Gıda güvenliğini sağlamaya yönelik olarak çıkartılan "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu; tüm uyarılarımıza rağmen önemli eksiklikler ve sorunlarla yayınlanmıştır. Kanun‘un temel hedefi olan gıda güvenliğinin sağlanması için; ikincil mevzuatın ülke gerçeklerine uygun bir biçimde ve katılımcı olarak oluşturulması, sorun alanlarının düzenlenmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Aşağıda ismi olan biz "Gıda Mühendisliği Koordinasyon Kurulu" bileşenleri gıda güvenliğinin sağlanmasının daima takipçisi olacağımızı bildirir, saygılar sunarız.

 

Prof. Dr. Barbaros Özer  (Bölüm Başkanı)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Abdullah Çağlar (Bölüm Başkanı)

Afyon Kocatepe Üniversitesi  Gıda Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Veli Gök

Afyon Kocatepe Üniversitesi  Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Celalettin Koçak (Bölüm Başkanı)

Ankara Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü

Doç. Dr. Murat Karaoğlu

Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ayla Arslaner (Bölüm Başkanı)

Bayburt Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ersel Obuz

Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Zerrin Erginkaya (Bölüm Başkanı)

Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr.  Yekta Göksungur (Bölüm Başkan Yrd)

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fahri Yemişcioğlu

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Ahmet Kayacıer  (Bölüm Başkan Yrd)

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Kemal Sarıoğlu

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Ali Rıza Tekin (Bölüm Başkanı)

Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Petek Ataman (Başkan)

Gıda Mühendisleri Odası

Fatmagül Tuncer (Yazman Üye)

Gıda Mühendisleri Odası

Bilge Ölmez (Başkan)

Gıda Mühendisleri Odası Marmara Bölge Şube

İlker Çalışkan (Sayman Üye)

Gıda Mühendisleri Odası Marmara Bölge Şube

Prof. Dr. Hamit Köksel (Bölüm Başkanı)

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Arzu Başman (Bölüm Başkan Yrd.)

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof.Dr.Aykut Aytaç

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. İbrahim Hayoğlu

Harran Üniversitesi  Gıda Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Önder Yıldız

Iğdır Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu (Bölüm Başkanı)

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Dr. Esra Çapanoğlu Güven

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Dilara Nilüfer Erdil

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Neşe Şahin Yeşilçubuk

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Sedat Sayar

Mersin Üniversitesi  Gıda Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Koray Palazoğlu

Mersin Üniversitesi  Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Mehmet Demirci  (Bölüm Başkanı)

Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Tuncay Gümüş

Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Alev Bayındırlı (Bölüm Başkanı)

ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç. Dr. Ramazan Gökçe (Bölüm Başkan Yrd.)

Pamukkale Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç. Dr. Osman Kola

Sakarya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Serpil Öztürk

Sakarya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Mustafa Karakaya

Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Ali Batu (Bölüm Başkanı)

Tunceli Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Mihriban Korukluoğlu (Bölüm Başkan Yrd.)

Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Mustafa Özilgen (Bölüm Başkanı)

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Özlem Güçlü Üstündağ

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Yeşim Ekinci

Yeditepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. İsmail Sait Doğan (Bölüm Başkanı)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

 

Okunma Sayısı: 2185