TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

GIDA ZEHİRLENMELERİ KABUL EDİLEMEZ

GIDA ZEHİRLENMELERİ KABUL EDİLEMEZ
MERKEZ
Yayına Giriş: 17.06.2017 Son Güncelleme: 17.06.2017

 

GIDA ZEHİRLENMELERİ KABUL EDİLEMEZ!

17.06.2017  

Son dönemlerde, basın aracılığıyla kamuoyuna yansıdığı üzere üst üste yaşanan "gıda zehirlenmeleri"  kabul edilemez.

Özellikle askeri kışlalarda yaşanan ve ölümle de sonuçlandığını bildiğimiz bu vakaların üst üste gelmesi ülkemizde gıda güvenliğinin hangi noktaya geldiğinin bir göstergesidir.

Gün geçmiyor ki askeri birlikler, okul kantin ve yemekhaneleri, kamu kurumlarına ait yemekhaneler, hastaneler, nişan, sünnet, düğün gibi toplu yemek tüketiminin olduğu yerlerde gıda zehirlenmesi vakalarına rastlanmasın.

Dün yine bir askeri birliğimizde yaşanan toplu gıda zehirlenmesi vakası bir önce yaşanılandan ders çıkarılmadığını göstermektedir.

Hizmet alım yolu ile yapılan toplu yemek pişirme ve dağıtım işi doğrudan insan sağlığını ilgilendirdiği için üzerinde özenle durulması gereken bir konudur. Azami teknik şart ve gerekliliklerin yerine getirilmemesi durumunda nasıl bir boyuta ulaşabileceğini, can kayıplarının olabileceğini ülke olarak yaşadık ve gördük.

Bu gibi hayati konulardaki hizmet alımında yaşanan rekabet, üst düzey standartlarda verilmesi gereken hizmet şartlarının, olabildiğince düşük şartlarda sunulması ile gerçekleşmektedir. Hizmet alım ihalesine giren firmaların maliyetinin altındaki fiyatlara kadar "kırım" yapması, başta Mehmetçik olmak üzere bu ülkenin geleceği olan okul çocuklarımızın ve gençlerimizin de "kırılmasına" sebep olmaktadır. Mehmetçik bu ülkenin fakir halkının evladıdır. İhale oyunlarının ne öznesidir ne de nesnesidir. Bu sorumsuzluk önlenmelidir.

Toplu yemek tüketimi gibi hayati bir konuda gıda güvenliğinin sağlanması için İhale şartnameleri hazırlanırken, hizmeti vermeye aday tüm firmalarda ve bu firmaların tedarikçilerinde "Gıda Mühendisi" istihdamı şartı aranmalıdır. Gıda Mühendisinin olmadığı gıda üretimi eksiktir, güvensizdir.

TSK‘nin kendi içindeki denetimleri, eksiksiz ve donanımlı bir şekilde yapabilmesi için gelişen teknolojiye uygun olarak kadrolu ya da muvazzaf personel istihdamına önem vermesi ve acil olarak Gıda Mühendisi istihdamına gitmesi gerekmektedir.

Ülkemizdeki gıda denetimlerinin yetersizliğini  "kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu" olarak daha önce yaptığımız basın açıklamalarında ve düzenlediğimiz sempozyum, kongre gibi etkinliklerimizin sonuç bildirgelerinde de vurguladık.  Gıda güvenliğinin sağlanabilmesinin gerek şartlarından birisi, kamuda yeterli sayıda Gıda Mühendisi istihdamının olmasıdır. Geçen hafta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan personel atamalarından 328 tanesini Gıda Mühendisleri oluşturmaktadır. Bu sayı etkin ve güvenilir bir gıda denetiminin olması için yeterli değildir. Yukarıda ifade edilen olumsuz durumlarının tamamının en alt düzeye çekilmesinin yolunun yeterli sayıda Gıda Mühendisi istihdamından geçtiği unutulmamalıdır.

Yaşanan bu olaylarda sorumluluğu olanlar gerekli idari ve adli soruşturulmaya tabi tutulmalıdır. Vatanın güvenliği için silah altına alınan gençlerin "Gıda Güvensizliği"nden dolayı ne hayatını kaybetmesi ne de böylesi bir durumdan zarar görmesi hafife alınacak bir durum değildir.

Gıda zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden askerimize rahmet, rahatsızlanan askerlerimize ve onların ailelerine acil şifalar diler, Gıda Mühendisleri Odası olarak toplum sağlığını ilgilendiren bu gibi konuların takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

 

Okunma Sayısı: 1614