TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

GIDAMO TAKLİTTAĞŞİŞ ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU

GIDAMO TAKLİTTAĞŞİŞ ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU
MERKEZ
Yayına Giriş: 26.01.2023 Son Güncelleme: 26.01.2023

 

Odamızın kuruluş amaçları arasında "Ülke, toplum ve üyelerin yararları doğrultusunda, yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin ve kalitenin arttırılmasını, gıda sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gerçekleşmesini ve mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve önerilerde bulunmak" yer almaktadır.

Gıda Mühendisleri Odası olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit veya tağşiş listelerinde yer alan gıda firmalarını ve çalışan meslektaşlarımızı takip ederek ülkede gıda güvenliğini sağlamak ve meslek etiğini korumak üzere atılması gereken adımlar konusunda çalışmalar yapmaya devam etmekteyiz.

Bu kapsamda, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmalar ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmalara ve orada çalışan gıda mühendislerine uygulanacak yaptırımları ve yöntemlerini belirlemek üzere Odamız bünyesinde genel merkez ve birimlerimizden temsilcilerimiz ile Onur Kurulu üyelerimizden oluşan "Taklit-Tağşiş Araştırma Komisyonu" kurarak çalışmalara başladık. Komisyon ilk toplantısını 26 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirdi.

Kısa Bilgi:

Bakanlık tarafından laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünleri üreten firmalar hakkında 5996 sayılı Kanun kapsamında 40 (l) maddesi gereği idarî para cezası uygulanarak; bu ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilmekte, laboratuvar analizleri neticesinde kişilerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş olduğu tespit edilen (içeriğinde ilaç etken maddesi bulunan) ürünleri üreten veya piyasaya arz edenler hakkında kamunun sağlığına karşı suçlar kapsamında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunularak, ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılmakta ve mülkiyeti kamuya geçirilmektedir.


Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik‘e ulaşmak için tıklayınız

 

Okunma Sayısı: 318