TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

HALK SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA İŞSİZLİK ARTIYORYENİ YASA TASARISI ÇÖZÜM DEĞİL SORUN YARATIYOR

MERKEZ
Yayına Giriş: 06.06.2010 Son Güncelleme: 06.06.2010

06.06.2010

  

HALK SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA, İŞSİZLİK ARTIYOR

YENİ YASA TASARISI ÇÖZÜM DEĞİL SORUN YARATIYOR!..

 

Önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu‘nda görüşülmeye başlanacak olan "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun Tasarısı", 1995 yılından bu yana uygulamada olan sorumlu yöneticilik müessesini kaldırmakta, 30 beygir gücü ve 10 çalışanın altındaki büyüklükteki işyerlerini "mikro işletme" olarak tanımlayarak bu işletmeleri teknik eleman çalıştırma zorunluluğundan muaf kılmaktadır. Bir başka deyişle; gıda güvenliğini sağlamak üzere eğitim almış kişileri gıda işletmelerinden uzaklaştırarak, üretimi sadece işyeri sahibine teslim etmektedir. Sözü edilen boyut; Türkiye‘deki kayıtlı 40 bin gıda işletmesinin yaklaşık % 80‘ini ifade etmektedir. Gıda güvenliğine aykırı uygulamaların ağırlıkla bu işletmelerden kaynaklandığı bilinmektedir. Sözü edilen Tasarı bu yönü ile, gıda güvenliği ve halk sağlığı için tehlikeli sonuçlar yaratacak niteliktedir. Bu tehlikeler, kısa sürede ortaya çıkan gıda kaynaklı hastalıklar olabileceği gibi, uzun vadede etkileri görülen ve kansere kadar giden çok tehlikeli hastalıklar da olabilecektir 

 

Bu tasarı ile ortaya çıkacak diğer çok önemli toplumsal sorun ise, gıda güvenliğini sağlamak üzere eğitim almış 20 bin Gıda, Kimya, Ziraat, Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi başta olmak üzere bu alanda çalışan meslek mensuplarının işsiz kalacağı gerçeğidir. Ülkemizin yaşadığı en önemli ekonomik sorunu işsizlik, halkın gündemindeki en öncelikli konu istihdam iken, Tasarı‘nın yasalaşması durumunda eğitimli işsizler ordusuna 20 bin adet üniversite mezunu daha katılacaktır. Bunun yanı sıra, çalışma alanlarının daralması nedeni ile üniversiteye girecek öğrencilerin tercihlerini bu yönde kullanmamaları söz konusu olacaktır. Bu da; gıda bilimine uygun üretimi, yeni ürün ve teknoloji geliştirme çalışmaları yaparak gıda güvenilirliğini sağlayacak olan yeteri sayıda eleman yetişmemesini, ürün kalite ve çeşitliliğinde rekabet gücünün daralması ve benzeri problemleri birlikte getirecektir.

  

Bir yandan her işverenin 1 kişi istihdam etmesi çağrıları yapılırken, diğer taraftan işsizliğe neden olacak böylesi bir Tasarı‘nın TBMM‘ye sunulmasını anlayabilmek oldukça güçtür.

  

Bizler, ülkemizde Gıda Mühendisi yetiştiren üniversitelerin Gıda Mühendisliği Bölümleri öğretim üyeleri ve bölüm başkanları olarak gıda güvenliğinin en önemli güvenceleri olan öğrencilerimizin işsiz kalmalarını önleyici, halk sağlığını ve doğru üretim yapma gayreti içinde olan işletmeciyi koruyan çözümler bulunması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, sorumlu yönetici istihdamını bütün gıda işletmelerinde zorunlu kılan mevcut düzenlemeyi değiştirerek gıda güvenliğini tehlikeye atmak yerine; işletmelerin teknik ve hijyenik standartlarının yükseltildiği ve personel çalıştırmanın küçük işletmeler üzerine bir yük oluşturmayacağı düzenlemelerin getirileceği bir çözüm yaratılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yolu gıda işletmelerinin modernizasyonu için doğru amaca yönelik, gerçekçi miktarlarda kaynak aktarılmasından geçmektedir.

 

Bu çözüm hayata geçirilirse küçük işletmeci; işyerinde kamu finansmanı ile çalışacak ve niteliği gündemdeki Kanun maddeleri kapsamında tanımlanmış olan personelin hizmet ve denetiminden yararlanabilecek, işyerinin standartlarını yükseltebilecek, diğer taraftan herhangi bir finansman yükü altına girmeyecektir. Bu yöntemle, aynı zamanda, konu ile ilgili lisans eğitimi almış personel işyeri sahibinin çalışanı konumundan çıkarılacak, böylelikle mevcut sistemin aksayan en önemli kısmı da yeniden ve uygun biçimde düzenlenmiş olacaktır.

 

Unutulmamalıdır ki, Avrupa Birliği (AB)‘ne uyum sürecinde hazırlanan bu Kanun Tasarısı sonrasında gıda işletmelerinin de AB‘ye uyum için teknik ve hijyenik kriterlerini iyileştirmek üzere yatırım yapmaları ve işletme koşullarını yükseltmeleri gerekmektedir. Yukarıda sözü edilen şekilde bir uygulama gıda işletmelerinin AB‘ye uyum çabalarını da destekleyecektir.

 

Başta Tarım ve Köyişleri Bakanı olmak üzere, TBMM‘de bulunan ve bu yasa tasarısını değerlendirecek olan tüm milletvekillerimizi yapılmak üzere olan yanlıştan geri dönmeye, halk sağlığını korumak için atılması gereken cesur adımları atmaya ve büyük emekler verilerek yetiştirilen ve meslekleri gereği toplum sağlığının korunmasında önemli bir yeri olan gıda mühendislerimizin işsiz kalmasına ve öğrencilerimizin umutsuzluğa düşmesine yol açacak söz konusu düzenlemeye karşı çıkmaya davet ediyoruz.

 

Konunun takipçisi olacağımızı bildirir,  kamuoyuna saygı ile duyururuz.

 

 

 

Adı Soyadı

Üniversite/ Bölüm

Unvan

Prof. Dr. Barbaros ÖZER

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Veli GÖK

Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Öğretim Görevlisi

Yrd. Doç. Dr. Barçın KARAKAŞ

Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Öğretim Görevlisi

Doç. Dr. Ender Sinan POYRAZOĞLU

Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Mükerrem KAYA

Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Ersel OBUZ

Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Zerrin ERGİNKAYA

Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Yekta GÖKSUNGUR

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Fahri YEMİŞCİOĞLU

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Öğretim Görevlisi

Doç. Dr. Kemal SARIOĞLU

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Öğretim Görevlisi

Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZBEY,

Gazi Osman Paşa Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Hamit KÖKSEL

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Arzu BAŞMAN,

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Aykut AYTAÇ

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü / GIDAMO

Öğretim Görevlisi / Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

Doç. Dr. Ümran UYGUN

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Öğretim Görevlisi / Müh. Fakültesi Dekan Yardımcısı

Adı Soyadı

Üniversite/ Bölüm

Unvan

Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZBEY

Hitit Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mahir TURHAN

Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Sedat SAYAR

Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Öğretim Görevlisi

Doç. Dr. Yahya Kemal AVŞAR

Mustafa Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr Tuncay GÜMÜŞ

Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Alev BAYINDIRLI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Ramazan GÖKÇE

Pamukkale Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Öğretim Görevlisi

Yrd. Doç. Dr Osman KOLA,

Sakarya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Mustafa KARAKAYA

Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Sami ÖZÇELİK

Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Mihriban KORUKLUOĞLU

Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Öğretim Görevlisi

Dr. M. Dilek AVŞAROĞLU

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Öğretim Görevlisi

R.Petek Ataman

Gıda Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Okunma Sayısı: 2154