TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

IFFCO TURKEY A.Ş’DE İŞTEN ÇIKARILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ.

IFFCO TURKEY A.Ş’DE İŞTEN ÇIKARILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ.
MERKEZ
Yayına Giriş: 26.04.2024 Son Güncelleme: 26.04.2024


IFFCO Turkey Gıda San. ve Tic. A.Ş’de işten çıkarılan meslektaşlarımızın 53 gündür işe geri dönüş için vermiş oldukları mücadeliyi desteklemek üzere TMMOB İl Koordinasyon Kurulu olarak bir açıklama yaptık. Basın açıklaması İzmir Şube Başkanımız Ömer Ulaş Kırım tarafından okundu. Eyleme Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Uğur Toprak'da katılarak destek verdi.


Basına ve Kamuoyuna,

Değerli Basın Emekçileri,

Bildiğiniz üzere, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde bulunan IFFCO Turkey Gıda San. ve Tic. A.Ş’de uğradıkları mobbinge, fazla mesai sürelerine ve düşük ücretlerine karşı iş yerinde örgütlenen, aynı zamanda odalarımızın da üyesi olan 3 gıda mühendisi ve 1 kimya mühendisi meslektaşımız ile 1 işçi arkadaşımız sendikal faaliyetlerinden dolayı iş hukukuna aykırı bir şekilde 53 gün önce mesnetsiz bahanelerle işten atılmıştır.

53 gündür mücadelelerine devam eden arkadaşlarımız için bugün tekrar bir aradayız. IFFCO Turkey ile görüşme çabalarımız 15 Nisan günü sonuç vermiş ve firma yetkilileri ile bir toplantı yapılmıştır. İşlerine geri dönmek ve sağlıklı bir iş yeri ortamında çalışmak isteyen arkadaşlarımızın istekleri, tüm iyi niyetli girişimlerimize rağmen firma tarafından reddedilmiştir. Görüşmede firma yetkilileri, her ne kadar işten çıkarılmaların sendikal faaliyetler ile ilgili olmadığını söylemişlerse de aynı zamanda işten çıkarılan arkadaşlarımızın sendikalı olarak fişlendiklerini de kendi ağızları ile itiraf etmişlerdir. Tek Gıda İş sendikası, fabrika içinde örgütlenme hakkını elde etmesine rağmen firma, hukuki yolları bahane ederek süreci uzatmaya çalışmaktadır. Sendikaya üye olmak Anayasal bir haktır, engellenemez!!!

Ücretli çalışanların iş güvencesini tamamen ortadan kaldırarak işten çıkarılmaların normalleştiği bir düzeni kabul etmiyoruz. Neoliberal kapitalist sistemin bu uygulamalarını bertaraf edecek en büyük gücün örgütlülük olduğunu biliyoruz ve bu hakkın Anayasa ile güvence altında olduğunu hatırlatıyoruz. Hukuki süreçlerin uzunluğunu bu hakkın kullanılmasının önüne geçirmeyecek, hakkımızı direnerek kazanacağız.

Geçtiğimiz hafta aldığımız bilgilere göre IFFCO firmasının merkezi tarafından IFFCO Turkey’de üst düzey görevden almalar ve görev değişiklikleri yapılmıştır. Bu durum göstermektedir ki haklı direnişimiz ve üst düzey yöneticilerin uyguladıkları mobbing ve adaletsizlikler, keyfi işten çıkarmalar şirketin merkezinde de rahatsızlığa ve kaygıya sebep olmuştur. Şirketin Türkiye CEO’su görevden alınmış insan kaynakları departmanına da üst düzey atama yapılmıştır.

Ayrıca geride kalan 53 günde, uluslararası sosyal uygunluk kuruluşları ve kalite yönetim sistemi kuruluşları da firmayla temasa geçip süreçle ilgili sorgulamalar yapmıştır. Süreç, mesleki örgütlenmemiz ve meslektaşlarımızın haklarını almamız doğrultusunda olumlu yönde seyrederken, IFFCO firmasının saygınlığı ve güvenilirliği hem ulusal hem de uluslararası mecralarda günden güne erimektedir. Haksız yere işten atılan işçilerin işe iadeleri sağlanana kadar her türlü mecrada baskıyı arttırmaktan geri durmayacağız. Baskıyı ve dayanışmayı güçlendirerek devam ettireceğiz.

Buradan tekrar beyan etmek istiyoruz ki Gıda Mühendisinin, Kimya Mühendisinin, Ziraat Mühendisinin iş güvencesi yoksa; Halkın gıda güvenliği ve güvencesi de yoktur.

Bizler TMMOB’ye bağlı odalar olarak üyelerimizin “mesleki etkinliklerini kullanmaları dolayısıyla karşılaşacakları her çeşit haksızlık, şeref ve onurlarını kırıcı davranışlara karşı bütün girişimleri yapmak, mesleki dayanışmayı kurmak ve güçlendirmek” ilkemize dayanarak meslektaşlarımızın hakkını korumaya ve işe geri dönmek için fabrika önünde oturma eylemine devam eden üyelerimizin ve mesai arkadaşlarının yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.

IFFCO Turkey firmasına sesleniyoruz; sendikal faaliyetler bahane edilerek çalışanları işten atmak suçtur. Bir an önce bu suçu işlemekten vazgeçin ve işten atılan çalışanları işlerine iade edin. Onlar için sağlıklı bir çalışma ortamı ve insanca yaşayacak ücret taleplerini karşılayın.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz !!!

Yaşasın IFFCO direnişi !!!

 

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU

Dosyalar
Okunma Sayısı: 507