TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

İŞTEN ÇIKARILAN SORUMLU YÖNETİCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL HUSUSLAR

MERKEZ
Yayına Giriş: 05.07.2010 Son Güncelleme: 05.07.2010

Öncelikli olarak hiçbir şekilde açığa imza atılmaması gerekmektedir. İmza atmak zorunda kalınırsa ‘İş Kanunundan ve sözleşmeden kaynaklanan haklarım saklı kalmak kaydıyla‘ şeklinde ihtirazi kayıt bildirilmelidir.

Kendilerine herhangi bir ödeme yapılır ve ibraname imzalatılmaya çalışılırsa, genel ibraname dahi olsa, imza atmadan önce alacak türünü belirterek (ücret alacağıma ve/veya kıdem tazminatıma mahsuben) ........ TL aldım şeklinde mutlaka miktar belirtilmeli ve imza altına atılmalıdır. Kıdem tazminatına işletilen faiz daha yüksek olduğundan dolayı ücret alacakları varsa, öncelikli olarak o belirtilmelidir.

Kendilerine zimmetli herhangi bir malzeme vs. varsa, mutlaka tutanak karşılığında teslim edilmelidir. İşveren tutanak imzalamak istemezse ihtarname gönderilmesi uygun olacaktır. Bu ihtarnamede; ‘Sorumlu Yöneticinin üzerine zimmetli malları teslim etmek istediği ancak, muhatap bulamadığı, ihtarnamenin tebliğinden itibaren 2 gün içinde zimmetli malların teslim alınmasını, aksi taktirde sorumluluk kabul edilmeyeceği‘ belirtilmelidir. (Noter kanalıyla gönderilen ihtarnameler masraflı olduğundan, iadeli taahhütlü mektupla da ihtarname gönderilebilir, İadeli taahhütlü makbuzunda gönderinin türü kısmına ihtarname yazılmalı ve gönderilen yazının bir örneği saklanmalıdır.)

İşten çıkarılan Sorumlu Yöneticiler; Sözleşmede belirtilen ve Oda tarafından belirlenen ücretin altında ücret almaları halinde, çıkarıldıkları işletmeye bir ihtarname göndererek, geriye dönük olarak ücretlerin sözleşmedeki miktara tamamlanmasını, ücret farklarının ve İş Kanunundan kaynaklanan diğer tazminat ve alacaklarının belirleyecekleri bir süre içinde bildirdikleri hesap numarasına yatırılmasını (7 gün, 10 gün gibi) aksi takdirde yasal yollara başvuracaklarını belirtebilir, ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ekte sözleşme örneklerini sunarak, sigorta primlerinin eksik yatırılması nedeniyle şikâyette bulunabilirler.

Yeni yasa yürürlüğe girmeden, o yasayı gerekçe göstererek işten çıkaran işletmeler Tarım İl Müdürlüklerine ve Bakanlığa şikayet edilebilir. Yerlerine yeni sorumlu yönetici alınması halinde işe iade davaları açılabilir.

Okunma Sayısı: 1725