TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL ONAY BELGESİ VE TABAN ÜCRET UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL ONAY BELGESİ VE TABAN ÜCRET UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
MERKEZ
Yayına Giriş: 16.01.2014 Son Güncelleme: 16.01.2014

Bilindiği üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Odamız tarafından İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgesi düzenlenerek ilgilisine verilmekteydi.

Ancak Bakanlık tarafından belirtilen yönetmelikte değişiklik yapılarak 07.01.2014 tarih ve 28875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yapılan bu değişiklik ile kayıt ve onay işlemlerine yönelik olarak meslek odalarınca düzenlenen belgenin aranması uygulamasına son verilmiştir.

Yönetmelik yayımlandığı tarih itibariyle, Odamızca belirlenen taban ücret uygulamasının devam edip etmeyeceği, yapılan sözleşmelerde taban ücrete yer verilip verilmeyeceği yönünde sorular gelmeye başlamıştır.

Taban ücret belirlemek ve mesleki denetimleri yürütmek, odamızın yasal yetkisidir. Bu yetkiyi veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‘nca yayınlanan bir mevzuat değildir. Aslında bu durum pek çok kereler ifade edilmeye çalışılmış; Odalarca düzenlenmekte olan İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgelerinin kaldırılmasının taban ücret uygulamasına engel olmayacağı ama kayıtdışı ve sahteciliği arttıracağı açıkça ifade edilmiştir. Ne yazık ki şimdi o noktaya gelinmiştir.

İstihdamı Zorunlu Personel uygulamasının dayandığı mevzuat ile Odamıza gıda işletmelerinde İstihdamı Zorunlu Personel olarak çalışanlar da dahil tüm meslektaşlarımız için taban ücret belirleme yetkisi veren mevzuat birbirinden farklıdır.

Geçmişte meslek odalarının taban ücret belirlemesine yönelik itirazlar hem diğer Odalara hem de Odamıza yapılmış, hukuki yollara başvurulmuştur. Danıştay 8 Dairenin 2005/5700 E., 2007/4017 K., Danıştay 13. Dairenin  2007/10830 E., 2007/7326 K., Ankara 7. İdare Mahkemesi‘nin 200971656 E., 2010/809 K. No‘lu ilamlarıyla meslek odalarının taban ücret belirleyebileceği hüküm altına alınmıştır.

Özetle gıda işletmelerinde İstihdamı Zorunlu Personel olarak çalışanlar da dahil olmak üzere meslektaşlarımızın verdikleri hizmetlere yönelik taban ücret belirlenmesi ve takibi işlemlerine devam edecektir.  Meslektaşlarımız ile işveren arasında yapılacak sözleşmelerde Odamızca belirlenen taban ücret aranmaya devam edilecek; kayıtdışı ve sahteciliği önlemek için de odamızca yeni sistemler oluşturulacaktır.

Bilgilerinize sunarız

Fatmagül ÇIRA
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi

 

Okunma Sayısı: 4592