TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL UNVANI İLE TAM ZAMANLI OLARAK ÇALIŞACAK OLAN ÜYELERİMİZ İÇİN 2017 YILI AYLIK TABAN ÜCRETİ BELİRLENMİŞTİR

İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL UNVANI İLE TAM ZAMANLI OLARAK ÇALIŞACAK OLAN ÜYELERİMİZ İÇİN 2017 YILI AYLIK TABAN ÜCRETİ BELİRLENMİŞTİR
MERKEZ
Yayına Giriş: 28.12.2016 Son Güncelleme: 28.12.2016

Değerli Üyemiz,

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve ona bağlı olan Odamız, Anayasa‘nın 135. maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olup, kamu hizmeti veren kuruluşlardandır.  Buna göre TMMOB ve ona bağlı kuruluşların düzenlediği belgeler ve aldığı kararlar da resmi belge niteliğindedir.

İlgili kanun ve yönetmelikler esas olarak yapılan "Taban Ücret" belirleme işlemi, Odamızın, mesleğimizin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek disiplini ile ahlakını korumak amacı ile gerçekleştirilmektedir. Tespit edilen taban ücretin denetlenmesi Odaların olanakları çerçevesinde yürütülmeye çalışılmaktadır.

Bildiğiniz gibi Odamız, taban ücretlerini meslektaşlarımız ile diğer meslekler arasında haksız rekabet oluşmaması için, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odaları ile ortaklaşa belirlemekte ve bunu tüm taraflarla paylaşmaktadır. Burada kamu sektöründe çalışan 8/1 derecesindeki mühendisin maaşı dayanak olarak kullanılmaktadır. Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odalarının ortaklaşa olarak yaptığı protokole uygun olarak; "İstihdamı Zorunlu Personel Belgesi" verilirken işveren ve meslektaşımız arasında noter onaylı olarak yapılması istenen İstihdamı Zorunlu Personel sözleşmesinde, o yıl belirlenen taban ücretin yazılması şart koşulmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri denetimlerini meslek odaları tarafından belirlenen taban ücret üzerinden, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da denetimlerini ilgili mevzuata göre bulundurulması gereken yerlerde "İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgesi" varlığı ve güncelliği üzerinden gerçekleştirmektedir.

TMMOB Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odası olarak imzalanan protokol ve alınan ortak karar çerçevesinde 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2017 yılında İstihdamı Zorunlu Personel unvanı ile tam zamanlı olarak çalışacak olan üyelerimiz için aylık taban ücreti net 3.750,00-TL (Üç Bin Yedi Yüz Elli Türk Lirası) olarak tespit edilmiştir.

Tüm mesleklerde ülke genelinde yaşanmakta olan işsizlik sorunu; ne yazık ki mimar ve mühendislerin yaşanan iş koşullarındaki haklarını aramasında sıkıntı yaratmakta, İstihdamı Zorunlu Personel‘in firma ile yaptığı sözleşmede ODA haklarını işverenden talep ederken çekingen davranmasına neden olmakta, işsiz mühendisler de ODA‘nın taban ücreti altında pazarlıklar yapmakta veya aldıkları maaşların bir kısmını işverene elden geri vermektedir.

Bu gibi durumlar, yürütülen çalışmaların uygulanması önünde sorun oluşturmaktadır. Meslektaşlarımızın dayanışma ve kararlılık içinde olması sorunların aşılmasında temel koşuldur. Bu kapsamda hepimize görevler düşmektedir. Odalar üyeleri ile bir bütün olduklarında etkin çalışacaklardır. Siz değerli üyelerimizin de bulunduğunuz ilde bu mücadeleye destek vermeniz, bizleri daha güçlü kılacaktır.

Yapmakta olduğumuz ve yapacağımız tüm çalışmalar/uygulamalar siz meslektaşlarımızın katkıları ile daha güçlü olacaktır. Sorunlar hepimizin sorunu olup, çözümleri de ancak dayanışma konusunda gösterilecek kararlılıkla çözülecektir.

Saygılarımızla
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

 

Okunma Sayısı: 6632