TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

KOOPERATİFÇİLİK VE KÜÇÜK AİLE İŞLETMECİLİĞİ BROŞÜRÜ

KOOPERATİFÇİLİK VE KÜÇÜK AİLE İŞLETMECİLİĞİ BROŞÜRÜ
MERKEZ
Yayına Giriş: 18.01.2022 Son Güncelleme: 18.01.2022

 TMMOB Gıda Mühendisleri Odası; doğaya, hayvana ve insana saygılı, paylaşımcı, üretime dönük her girişim ve emeğe bütün birikimiyle destek olmayı görev saymaktadır. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası; kuruluş amaçlarına uygun olarak bir yandan üyelerinin özlük hakları, mesleki saygınlık, istihdam gibi konularda çalışmalarını sürdürürken diğer yandan mesleki sorumluluğumuzun bir gereği olarak toplumun ve tüm insanlığın güvenilir gıdaya erişim hakkının gerçekleşmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışma yukarıda belirtilen hedefe ulaşma sürecine katkı koymak amacıyla hazırlanmıştır. Elinizdeki kaynakta, temelde küçük aile işletmeleri ve kooperatiflerin kuruluşu, işletilmesi, gıda teknolojisi ve gıda güvenliğine yönelik öneriler gibi konuları Gıda Mühendisliği penceresinden ele alınmaya çalışılmıştır. 

Bu dokümanda konu; kooperatifçiliğin tarihçesi, kurulum süreci, gıda üretimi, gıda mevzuatı, kooperatiflerin kuruluş ve işleyişinde sağlanabilen mali ve danışmanlık destekleri, küçük aile işletmelerinin genel yapısı ve kooperatifleşmede küçük aile işletmelerinin konumu, sürdürülebilirlik, bu alanlara yönelik Gıda Mühendislerinin deneyim paylaşımları, uluslararası kooperatifçilik örnekleri, istatistiki veriler, görünen nedenleriyle birlikte olumsuz kooperatifçilik deneyimleri gibi başlıklarda ele alınmıştır.

Ayrıca sonuç bölümünde sürecin kurgulanmasına yönelik yol gösterici olacağını umduğumuz kolaylaştırıcı bilgiler yer almaktadır. Oda çalışmalarına olduğu kadar TMMOB`nin toplumcu mücadelesine de katkı vereceğine inandığımız bu çalışmaya yön veren Gıda Mühendisleri Odası Kooperatifçilik ve Küçük Aile İşletmeciliği Çalışma Grubu`na ve sunumlarıyla katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
14. Dönem Yönetim Kurulu 

Dosyalar
Okunma Sayısı: 3406