TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR BELGESİ ODAMIZCA VERİLMEYE BAŞLANMIŞTIR

LPG OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR BELGESİ ODAMIZCA VERİLMEYE BAŞLANMIŞTIR
BURSA
Yayına Giriş: 18.12.2013 Son Güncelleme: 18.12.2013

Değerli Üyemiz, 

16 Aralık 2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği" hükümlerine göre LPG Otogaz istasyonlarında üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olan kişiler; dolayısıyla meslektaşlarımız da yönetmelikte belirtilen gerekli koşulları sağladıkları taktirde LPG Otogaz İstasyonlarında Sorumlu Müdür olarak görev yapabilmektedir. Yönetmeliğe göre, bir otogaz istasyonunda görevli sorumlu müdür başka bir otogaz istasyonunda görev alamamaktadır.

 

 

TMMOB Yönetim Kurulu`nun 25 Ekim 2013 290 nolu kararı gereği TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, TMMOB Makina Mühendisleri Odası veya TMMOB Petrol Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimlerinden birine katılarak sertifika alan üyelerimize Sorumlu Müdür Belgesi odamızca düzenlenecektir.

 

Bu konuda Odamızın altyapı çalışması tamamlanmış olup, diğer Odalarca düzenlenen LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimlerine katılarak sertifika alan üyelerimize aşağıda yer alan gerekli evraklarla birlikte başvurmaları halinde LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi verilecektir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

 

Başvuru için gerekli evraklar ve dikkat edilecek hususlar:

 

 

1. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitim Sertifikası

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve TMMOB Petrol Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimlerine katılarak alınmış "LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası" aslı veya "Aslı Gibidir" onaylı fotokopisi. Belgenin aslı fotokopisiyle beraber Odamıza iletildiği taktirde kopyası "Aslı Gibidir" olarak onaylanacak ve aslı iade edilebilecektir.

 

 

 

2. LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Tip Sözleşmesi

 

  • Yönetmeliğe göre; "Lisans sahibi gerçek kişiler, kendi lisanslı tesislerinde sorumlu müdürlük görevinde bulunamazlar". Bu nedenle lisanslı tesisi kendi adına olanların bu işletmeyle yapılan sözleşmede isimleri yer alıyorsa kabul edilememektedir.

  • Sözleşme süresi ez az 1 yıl, en fazla 5 yıl olabilmektedir.

  • Sözleşmede belirtilen Sorumlu Müdürlük hizmet bedeli her yıl TMMOB Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmektedir. En son 15 Aralık 2012 tarih ve 126 nolu kararı ile 2013 yılı için; Otogaz İstasyonunda çalışacak sorumlu müdürlerin LPG Sorumlu Müdürlük Hizmeti karşılığında her ay için alacakları asgari ücretlerinin 1 Ocak ve 1 Temmuz 2013 tarihlerinde 18 yaşından büyük işçiler için ilan edilen asgari ücretlerden az olmaması yönünde belirlendiğinden, sözleşmede Sorumlu Müdürlük hizmet bedeli en az brüt 1021,50 TL olmalıdır.

 

 

 

3. 1 Adet Fotoğraf

 

  

 

4. Belge Ücreti

 

Belge ücreti olan 25 TL makbuz karşılığı elden verilebileceği gibi aşağıdaki hesap numaralarımızdan birine yatırılarak banka dekontu/makbuz diğer evraklarla birlikte Odaya gönderilmelidir.

 

 

Dosyalar
Okunma Sayısı: 787