TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

MESLEĞİMİZE İNSANIMIZA HALKIMIZA ÜLKEMİZE ÖRGÜTÜMÜZE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ

MESLEĞİMİZE İNSANIMIZA HALKIMIZA ÜLKEMİZE ÖRGÜTÜMÜZE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ
MERKEZ
Yayına Giriş: 26.12.2012 Son Güncelleme: 26.12.2012

 

Yönetim Kurulu Başkanımız Petek ATAMAN‘ın, ülkemiz, halkımız, mesleğimiz ve meslektaşlarımızdan yana olan üst birliğimiz TMMOB‘nin yasasında yapılmak istenen değişiklik konusundaki basın açıklaması aşağıda yer almaktadır.

 

26.12.2012

Mesleğimize, İnsanımıza, Halkımıza, Ülkemize, Örgütümüze Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz.  

TMMOB ve bağlı odaları meslek alanlarıyla ilgili olarak ülke gerçeklerini ifade edip sorunları tespit etmekte, çözüm önerileri oluşturup yaşama müdahil olmakta, bilimi ve tekniği halkımızın hizmetine sunmaktadır. TMMOB politikası, meslek alanlarımızdan yola çıkarak mühendislik mimarlık ve şehir plancılığının sorunlarının halkımızın sorunlarından ayrılamayacağını temel ilke kabul ederek, bilimsel, teknik ve insan odaklı bir çerçevede oluşturulmaktadır.

TMMOB ve Odalarımız; kamuoyuna tarafsız ve bilimsel temellerle gerçeklikleri aktaran; gerektiğinde etkin bir biçimde hukuk yolunu kullanarak yapılan yanlışlarla mücadele eden bağımsız yapılardır.  Ranta dayalı işler yapmamakta, her kesimden üyelerinin birikimlerini damıtıp bir potada eriterek çıkar odaklı olmayan görüşler oluşturarak kamuoyu ile paylaşmaktadır.

TBMM gündemine getirmek üzere hazır tutulan, torba yasa niteliğindeki kanun taslağı ile TMMOB ve bağlı odaları daha güçsüz, parçalanmış ve görünürde var olan meslek odaları haline getirilecektir. Demokrasi kültürünün gerekleri yok sayılarak TMMOB‘nin iradesi, muhatapları ve bileşenleri dikkate alınmadan TMMOB Yasası değiştirilmeye hazırlanılmaktadır.

TMMOB‘yi bölerek, parçalayarak, etkisiz bir hale getirecek olan torba yasa;  aynı zamanda dereleri, kıyıları, meraları, madenleri, tarım arazilerini, kentleri ve tüm yaşam alanlarını talana açacak olan alt yapıyı da düzenlemek için hazırlanmış durumdadır. Bu düzenleme ile toplumsal-kamusal fayda adına çalışan, yeri geldiğinde hukuk sürecini işleten ve bağımsız duruş sergileyen TMMOB etkisizleştirilecektir.

Bu noktada öncelikle, TMMOB Yasasını değiştirecek olan taslak; mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı örgütünü kamusal niteliğinden arındırarak ticari çıkarları olan kurumlar haline getirecektir.  Oysa kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları halen var olduğu biçimleri ile tam da rant peşinde olmadıkları için bağımsızdırlar. Kaybedecek sermayeleri ve karları yoktur.

Unutulmamalıdır ki; TMMOB ve Odaları gibi bağımsız yapılar; gerçekte yürütmeyi yapılacak olası yanlışlara karşı da koruyan vazgeçilmez yapılardır.

TMMOB‘ne bağlı Gıda Mühendisleri Odası olarak;

•Hazırlanış süreci, şekli ve içerik itibarıyla,   meslek ve meslek örgütlerinin etkisizleşmesine; bağımsız sesinin yok olmasına; birlikte üretme kültüründen uzaklaştırılmasına karşı sessiz kalmayacağımızı,

•Mesleğimize, meslektaşlarımıza ve Odalarımıza sahip çıkmayı görev olarak değerlendirdiğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyor;

•Kamuoyunu her türlü çıkar çatışmasından uzak, bağımsız ve bilimsel temelli TMMOB ve bağlı Odalarının güçsüzleştirilmesi ve tabela yapıları olmasına karşı durmaya; iktidarı ise bu yanlış girişimlerinden vazgeçmeye davet ediyoruz

9. Dönem Yönetim Kurulu a.

Petek ATAMAN

Başkan

 

Okunma Sayısı: 1051