TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

MESLEĞİMİZE ÖRGÜTÜMÜZE SAHİP ÇIKIYORUZ TMMOB YASA DEĞİŞİKLİĞİNE HAYIR DİYORUZ

MESLEĞİMİZE ÖRGÜTÜMÜZE SAHİP ÇIKIYORUZ TMMOB YASA DEĞİŞİKLİĞİNE HAYIR DİYORUZ
MERKEZ
Yayına Giriş: 05.12.2012 Son Güncelleme: 05.12.2012

 

TMMOB Yasa değişikliğine karşı başlatılan imza kampanyasına katılmak için

http://www.tmmob.org.tr/

sayfasını ziyaret ediniz.

 

Değerli Üyemiz,

TMMOB Yasasının kapalı kapılar ardında, görüşümüze bile başvurulmadan değiştirileceği ve bununla ilgili bir yasa tasarısı hazırlandığı bilinmektedir. Bir Torba Yasa taslağı içinde yer alan bu değişiklik; haklı mücadelemizi gereği şekilde vermez ve tüm enstrümanları kullanarak her yönüyle kamuoyunu bilgilendirmez isek muhtemelen bir gece yarısı, sessizce çıkarılacaktır.  

Kamu kurumu niteliğinde bir kurum olan TMMOB ve bağlı odalarının daima bilimsel temelli objektif yaklaşımlar sergilediği; bu ülke ve halkın yararına olacak politikaları savunduğu bu nedenle de benzeri kurumlar gibi iktidarları rahatsız eden söylemleri olduğu açıktır. Şimdi gündemde olan "Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı" ile de TMMOB Yasasını/mevzuatını değiştirme çabaları somutluk kazanmış durumdadır. Yasa değişikliğinin "Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun" değişikliği ile birlikte bir torba yasa içinde yapılması anlamlıdır; zira bütün ülke rantsal şantiyeye dönüştürülürken, kıyılarımız, meralarımız, kültür varlıklarımız, sit alanlarımız, madenlerimiz talan edilirken ilgili meslek odalarının da etkisizleştirilmesinin hedeflendiği açık olarak görülmektedir.

Söz konusu değişiklik; TMMOB örgütlenme yapısını baştan sona değiştirmeye yöneliktir ve TMMOB ve bağlı odalarına, dolayısıyla Odamıza yönelik sınırlayıcı, tasfiye edici bir nitelik taşımaktadır. Örgütümüzün ve meslek birliğimizin zayıflamasına ve zamanla elimizden alınmasına yol açacak bir örgütlenme modeli oluşturmaktadır. Taslakta yer alan bu modelin, örgütü bağımsız küçük birimlere dönüştürmeyi hedeflemesi, taslağın hazırlanmasında böl-yönet anlayışının hakim olduğu izlenimi yaratmakta; konuyla doğrudan ilgili taraf olan ve bu nedenle taslağın oluşturmasında bizzat yer alması gereken TMMOB‘un görüşünün bile alınmaması bu izlenimi güçlendirmektedir.  Oda Başkanlarının bu konuda yaptığı açıklamaya http://www.gidamo.org.tr/resimler/ekler/227c7750132a777_ek.doc?tipi=17&turu=H&sube=0  adresinden ulaşabilirsiniz. Bu anlayışla hazırlanan bir yasa taslağına karşı üst birliğimiz, odalarımızla birlikte bir hareket planı geliştirmektedir, planla ilgili gelişmeler netleştikçe sizlerle zaman içinde paylaşılacaktır.

Bu kapsamda, TMMOB web sitesi üzerinde (http://www.tmmob.org.tr/) adresinden ulaşabileceğiniz "AKP‘nin kapalı kapılar ardında hazırladığı, TMMOB‘yi bölmeye, parçalamaya, etkisizleştirmeye yönelik yasa değişikliğini kabul etmiyor, Örgütüme sahip çıkıyorum"  isimli bir imza kampanyası başlatılmıştır.

Ya kampanyaya destek vererek  bu sesi koruyacağız, ya da ses çıkaramayan ama şeklen var olan, etkinliği olmayan bir yapı haline gelmesine rıza göstereceğiz. Bu kurumların harcanmasına sessiz kalmak, kısa bir süre içerisinde meslek haklarını savunacak bir yapının kalmayacağını görmek anlamına gelmektedir. Bir bağımsız sesi daha yok etmek demektir.

Yurdumuz, ülkemiz, halkımız, mesleklerimiz ve meslektaşlarımızdan yana olan TMMOB‘nin ve Odamızın çalışma programı ve ilkeleri, kılavuzumuz olmaya devam etmelidir. Bu, etik, mesleki, toplumsal, bilimsel, teknik bir gerekliliktir; kendimize, ülkemize, halkımıza karşı toplumsal bir sorumluluktur. TMMOB yasasında bir değişiklik ihtiyacı meydana gelmişse, bu her şeyden önce TMMOB‘un talebi üzerine ve sorumluluğu altında yapılmalıdır. Bu nedenlerle imza kampanyasına vereceğiniz destek; üst birliğimiz TMMOB adına, Odamız adına, mesleğimiz adına çok önemlidir.

Bu konuda gerekli hassasiyeti göstererek Mesleğimize ve Örgütümüze sahip çıkacağınız ve gereğini yapacağınız inancıyla bilgilerinize sunarız.

Petek Ataman

Başkan

 

TMMOB Yasa değişikliğine karşı başlatılan imza kampanyasına katılmak için

http://www.tmmob.org.tr/

sayfasını ziyaret ediniz.

 

Okunma Sayısı: 1936