TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

MÜHENDİS MİMAR ŞEHİR PLANCISI KADINLAR TMMOB KADIN KURULTAYI’NDA BULUŞTU

MÜHENDİS MİMAR ŞEHİR PLANCISI KADINLAR TMMOB KADIN KURULTAYI’NDA BULUŞTU
MERKEZ
Yayına Giriş: 18.11.2013 Son Güncelleme: 18.11.2013

TMMOB üyesi Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı kadınların sorunlarını ve çözüm önerilerini tartıştıkları TMMOB 3. Kadın Kurultayı 16-17 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara‘da İMO Teoman Öztürk Salonu‘nda gerçekleştirildi. Kurultaya Odamız adına Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Üyelerimiz katılım sağladı.

TMMOB 3. Kadın Kurultayı, Düzenleme Kurulu Başkanı ve TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Ayşe Işık Ezer ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı‘nın açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarında; Kadını hiçleştiren politikalara, güçlü toplumsal ve sınıfsal temellere dayanan örgütlü kadın mücadelesinin önemine vurgu yapıldı. Kadınların toplumsal yaşama ve TMMOB örgütlülüğüne aktif katılımının artırılması ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için kolektif bir çalışma, örgütlenme ve mücadele geliştirmesine katkı sağlayacak kararlar alınacağına olan inanç dile getirildi.

Kurultayda; tarihsel gelişim sürecinde kadın hakları, ülkemiz kadın politikaları ve kadına yönelik şiddet, gezi sürecinde kadın, TMMOB‘de kadın örgütlülüğü konularını ele alan çağrılı sunuları takiben İKK Kadın Komisyonlarının sunumlarına geçildi. Sonrasında, TMMOB‘de Kadın Örgütlenmesi, Türkiye‘de Kadının Durumuna ilişkin yerel çalıştaylardan gelen önergeler görüşüldü.

Okunma Sayısı: 624