TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ TASLAĞI GÖRÜŞÜ

MERKEZ
Yayına Giriş: 03.07.2017 Son Güncelleme: 03.07.2017

 

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ TASLAĞI`NA (TEBLİĞ NO: 2017/….) İLİŞKİN TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ

                                                                                                                                                                             OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA TEBLİĞİ TASLAĞI` NA (TEBLİĞ NO: 2017/….) İLİŞKİN TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ

 

Taslak Maddesi

 

Görüş ve Değerlendirme

 

Teklif

 

MADDE 4

 

(3) Okul sütlerinin alımı, yurt içinden temin edilen çiğ sütlerden 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında onay belgesi veya aynı Yönetmelik hükümlerine göre geçerli eşdeğer belgeye sahip ve ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata göre Bakanlıkça yapılır.

 

 

 

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik` in

GEÇİŞ HÜKÜMLERİ başlığını taşıyan Geçici Madde 1-(1)` de   belirtilen sürelerin sona ermesi nedeniyle, eşdeğer belge  geçerliğini yitirmiştir. Söz konusu yönetmeliğe göre, İşletme Şartlı Onay Belgesinin İşletme Onay Belgesi niteliği taşımadığı değerlendirildiğinde, eşdeğer belge ile ilgili hükmün kaldırılması gerekmektedir.

 

MADDE 4

 

(3) Okul sütlerinin alımı, yurt içinden temin edilen çiğ sütlerden 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında onay belgesine sahip ve ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuata göre Bakanlıkça yapılır.

 

  

Okunma Sayısı: 807