TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

RAMAZAN AYINDA GÜVENİLİR GIDALAR TÜKETİLMELİDİR

MERKEZ
Yayına Giriş: 18.08.2009 Son Güncelleme: 18.08.2009

18.08.2009

 

BASININ VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE!

  

- RAMAZAN AYINDA GÜVENİLİR GIDALAR TÜKETİLMELİDİR.

- GIDA BİLİMİ KONUSUNDA EĞİTİMİ OLMAYAN KİŞİLERİN GÖRÜŞ ve

  ÖNERİLERİ DİKKATE ALINMAMALIDIR.

  

Toplumsal ve sosyal yaşamımızda önemli bir yeri olan Ramazan ayında, beslenme düzeni ve alışkanlıklarımız tümüyle değişmekte, bir yandan öğün sayısında azalma olurken, diğer yandan, öğünler arası süre uzamaktadır. Bu dönemde, dengeli beslenme ve halk sağlığı açısından güvenilir gıda tüketimi önem kazanmaktadır.

 

Ay boyunca gıda güvenliği, güvenilir gıda, beslenme önerileri, gıda fiyatları ve benzeri bir çok konu, görsel, işitsel, yazılı basın ve internet ortamında yoğun biçimde ele alınmakta ve tartışılmaktadır. Bu  zaman diliminde bilimsel nitelik taşımayan ve konuyla ilgisi olmayan kişilerin medya üzerinden yaptığı yorum ve öneriler, tüketicileri yanlış yönlendirmektedir. Halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için; gıda bilimi ve teknolojisi konusunda eğitimi olmayan kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir.

 

Gıda tüketimine bağlı sağlık sorunlarının yaşanmaması amacıyla, gıda üretim, tüketim ve satış yerleri denetiminin sıkı ve etkin biçimde yapılması; özellikle merdiven altı denilen yerlerde uygun teknolojik ve hijyenik koşullarda üretilmeyen gıda maddelerinin satışının engellenmesi, kişi ve kuruluşlarca kurulan iftar çadırlarının sıklıkla denetlenmesi, satışa ve toplu tüketime sunulan gıda maddelerinin kalite kontrolünün yapılmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca:

 

  - Özellikle pazarlarda ve açıkta satılan, etiketsiz ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı üretim izni olmayan ürünler satın alınmamalı,

 

 - Son kullanım tarihi geçmiş gıda maddeleri kesinlikle satın alınmamalı,

 

  - Ambalajsız, etiketsiz ve ortalama piyasa fiyatının çok altında satışa sunulan gıda maddelerine ilgi gösterilmemeli,

 

  - Soğuk zincir kurallarına uygun satışa sunulması gereken gıda maddelerinin, buzdolabında ya da derin dondurucuda saklanma koşullarının sağlandığına dikkat edilmeli,

 

 - Güvenilir olmayan yerlerden alışveriş yapılmamalı,

 

 - Görünüş, koku ve tat gibi duyusal özellikleri uygun olmayan gıda maddeleri satın alınmamalı; bu durumdaki ürünlerin satışını yapan kişi veya kuruluşlar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya ilgili kamu kurumlarına bildirilmeli,

 

  - Meyve ve sebzeler çok iyi yıkanmalı ve temizlenmeli,

 

  - Besleyici değeri yüksek, ancak çabuk bozulabilen süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ile balık gibi gıda maddeleri güvenilir yerlerden alınmalı, uygun koşullarda saklanmalı, pişirilmeli ve kısa sürede tüketilmeli,

 

  - Satın alınmış gıda maddeleri, savurganlığa neden olmayacak şekilde uygun koşullarda saklanmalı ve tüketilmeli,

 

  - Dışarıda yemek yenilmesi durumunda hijyenik ortamlar tercih edilmelidir.

 

Gıda Mühendisleri Odası olarak, gıda güvenliğinin sağlanması, tüketicinin güvenilir gıdaya ulaşması ve halk sağlığının korunması adına, her türlü işbirliğine ve bilgi paylaşımına hazır olduğumuzu bildirmekte yarar görüyoruz.

 

Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 1390