TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

ŞUBEMİZ KOMİSYON GRUPLARI OLUŞUM DUYURUDAVETİ

ŞUBEMİZ KOMİSYON GRUPLARI OLUŞUM DUYURUDAVETİ
BURSA
Yayına Giriş: 17.07.2018 Son Güncelleme: 17.07.2018

Değerli Üyemiz,

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubemiz bünyesinde

‘‘Eğitim Komisyonu" ve "Örgütlülük Komisyonu‘‘ oluşturulacaktır.

 

Şube Yönetim Kurulumuz, eğitim ve örgütlülük alanında rutin çalışmalarını dönem boyunca yapmaktadır.

 Bununla birlikte siz değerli üyelerimizin katılımcılığı bizlere güç verecektir.

 

Faaliyetlerimizin etkinliğini arttırmak, mesleğimize ve meslektaşlarımıza faydalı çalışmalar yürütmek için; 

"Üyesi olduğum Meslek Oda‘mla birlikte, mesleğim ve geleceğimle ilgili benim de söyleyecek sözüm var" diyorsanız;

Sektörel ve mesleki gelişimimiz için; Eğitim Komisyonu`na

Daha katılımcı, daha güçlü, daha ses getiren bir yapı için; Örgütlülük Komisyonu`na

SİZLERİ DAVET EDİYORUZ.

Komisyonların tanımı ve çalışma alanları aşağıda belirtilmiştir.
Komisyonlara katılım talebinizi 24.07.2018 tarihine kadar  bursasube@gidamo.org.tr adresine mail olarak bildirebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

Bursa Şube Yönetim Kurulu

 

EĞİTİM KOMİSYONU

KOMİSYONUN TANIMI                     : Meslektaşların mesleki, sosyal ve kişisel gelişimi ve dayanışması için, Oda bünyesinde yürütülen eğitim ve seminer faaliyetlerini yürüten komisyondur.

KOMİSYONUN AMACI               : Komisyonun amacı üyelerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda, eğitim ve seminerlerin düzenlenmesini ve sürekliliğini sağlamak, çeşitliliğini ve kalitesini artırmak, daha fazla üyeye ulaşabilmeyi sağlamak için çalışmalar yapmaktır.

KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI           : Komisyon çalışmaları başlıca aşağıdaki maddeleri kapsayarak, eğitim ve seminerlerin sağlıklı şekilde düzenlenmesini sağlayacak her alanda olabilecektir.

 Komisyon eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi, sürekliliğinin sağlanması, çeşitliliğinin ve kalitesinin artırılması, daha fazla üyeye ulaşabilmeyi sağlanması için gerekli çalışmaları yapacaktır.

v  İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda eğitim ve seminer takvimi düzenlemek

v  Talep edilen ya da gerekli görülen konularda verilecek eğitim ve seminerlerin yürütülmesini sağlamak

v  Eğitim ve seminerlerin sürekliliğinin sağlanması, kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması için görüş ve öneriler vermek

v  Görüş ve öneriler almak için üyelere yönelik anket vb çalışmalar yapmak.

v  Eğitim ve seminerlere katılımın artırılması, daha çok üyeye ulaşabilmesi için çalışmalar yapmak.

 

ÖRGÜTLÜLÜK KOMİSYONU

 

KOMİSYONUN TANIMI                     : Daha katılımcı, daha güçlü, daha örgütlü bir yapı için, üyelerin ve meslektaşların odaya bağlılığının artırılması yönünde çalışmalar yapan komisyondur.

KOMİSYONUN AMACI                        : Komisyonun amacı üyelerin ve meslektaşların odayla ilişkilerinin kuvvetlenmesi; mesleki ve sosyal ilişkilerin dayanışma ve birlikteliğin artırılması, meslektaşları nezdinde örgütlülük bilincinin yükseltilmesi; mesleki, sosyal, kültürek ve ekonomik dayanışmayı artırmak için gerekli çalışmaları yapmaktır.

KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI           : Komisyon çalışmaları başlıca aşağıdaki maddeleri kapsayarak, örgütlülüğün artırılması için ortam ve şartları sağlayacak her türlü etkinlik yapılmasını ve yürütülmesini sağlamaktır.

v  Üyeler arasındaki mesleki ve sosyal ilişkileri geliştirmek, bu amaçla etkinlik ve organizasyonlar düzenlemek

v  Örgütlülük bilincini artırmak, Üye sayısını artırmak ve tüm üyelere ulaşmak için faaliyetlerde bulunmak

v  Örgütlülük bilincini artırmak için gerekli çalışmalar yapmak

v  Mesleki, sosyal, ekonomik ve kültürel dayanışmayı sağlamak için faaliyetlerde bulunmak,

Okunma Sayısı: 280