TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SELMAN AYAZ`I ZİYARET ETTİK

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SELMAN AYAZ`I ZİYARET ETTİK
MERKEZ
Yayına Giriş: 30.03.2021 Son Güncelleme: 30.03.2021

Yönetim Kurulu Başkanımız Yaşar Üzümcü, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ferda Gençay ve Sümeyye Özkaya 30 Mart 2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Gıda Mühendisi Selman Ayaz‘ı makamında ziyaret ettiler.

Yapılan ziyarette gıda sektörünün ve gıda mühendislerinin genel durumu değerlendirildi, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.  Görüşmede, Bakanlıkça yapılan denetimlerde güncel İZP/ ÇZP belgesinin aranmasının gıda güvenliği açısından önemine vurgu yapıldı. Ayrıca mesleğimizi ve meslektaşlarımızı ilgilendiren her türlü mevzuat oluşturulurken Odamızdan da görüş alınması gerektiği hatırlatılarak "Coğrafi İşaretli Ürünler" ve "Takviye Edici Gıdalar" mevzuatlarında tespit edilen aksaklıklar konusundaki görüş ve önerilerimiz iletildi ve değerlendirmeye alınacağı bilgisi alındı.

"Yetkilendirilmiş Gıda Danışmanlığı Sistemi" projesi bir an önce hayata geçirilmelidir

Görüşmede, 5996 sayılı ‘`Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu`` ile birlikte "30 BG üzeri gücü bulunan veya en az 10 personel çalıştıran iş yerleri" için lisans düzeyinde en az bir konu uzmanı (İstihdamı/çalıştırılması zorunlu personel) çalıştırma zorunluluğu getirildiği, belirlenen her iki kriterin altında kalan işletmelerin ise bu uygulamadan muaf tutulduğu, Türkiye`deki işletmelerin neredeyse % 80`inin bu kriterlerin altında olduğu bilgisi de verilerek bu durumun; bilgi / teknoloji düzeyi düşük olan çok sayıdaki işletmenin kendi inisiyatifi ile üretim yapmasına yol açtığı ve insan sağlığı ve haksız rekabet açısından risklerin artmasına neden olduğu aktarıldı. Bu tür işletmeler için Odamız tarafından hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı`na ve ilgili kurumlara birçok kez iletilen "Yetkilendirilmiş Gıda Danışmanlığı Sistemi" projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği bir kez daha dile getirildi.

"Yetkilendirilmiş Gıda Danışmanlığı Sistemi" Projesi, Sayın Selman Ayaz tarafından olumlu karşılandı, sonuç olarak projenin Tarım ve Orman Bakanlığı ve TMMOB Gıda Mühendisleri Odası işbirliği ile hayata geçirilmesi için ilgili çalışmaların başlatılması konusunda mutabık kalındı. 

Odamızın Yetkilendirilmiş Gıda Danışmanlığı Sistemi Projesinin hedefi kısaca;

  • 30 BG ve 10 çalışan altındaki tüm gıda işletmelerinde eksiksiz bir biçimde gıda bilimi konusunda en az lisans düzeyinde eğitimli gıda danışmanı gözetiminde üretim yapılması; gıda danışmanının birden fazla işletmeye danışmanlık yapabilmesi ve çalışma saatlerinin esnek ancak haftalık belli bir süreyi kapsayacak şekilde belirlenmesi,
  • "Yetkilendirilmiş Gıda Danışman"larının kamu adına çalışması ve gıda güvenliği gereksinimlerinin tüm üretim sürecinde yerine getirildiğinin gözetimini gerçekleştirmesi,
  • Yetkilendirilmiş Gıda Danışmanlarının Bakanlığa sistematik olarak rapor sunması,
  • Hizmetinin karşılığı olan ücret ve sosyal güvenlik primlerinin ise Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanmasıdır.

 

Okunma Sayısı: 435