TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

TEMİZ VE ERİŞİLEBİLİR SUYA ULAŞMAK BİR İNSANLIK HAKKIDIR

TEMİZ VE ERİŞİLEBİLİR SUYA ULAŞMAK BİR İNSANLIK HAKKIDIR
MERKEZ
Yayına Giriş: 21.03.2017 Son Güncelleme: 21.03.2017

 

TEMİZ VE ERİŞİLEBİLİR SUYA ULAŞMAK BİR İNSANLIK HAKKIDIR

22.03.2017

1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini "Dünya Su Günü" olarak ilan etmiştir. Uluslararası Dünya Su Günü her yıl 22 Mart‘ta tatlısu kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlısu kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanmaktadır.

Su, öncelikle yaşamamız için gerekli temel bir maddedir. Su olmadan yaşamdan, yeterli tarımsal üretimden, refahtan söz etmek mümkün değildir. İnsan yaşamı için oksijenden sonra gelen en önemli öğedir ve yerinin bir başka madde ile doldurulması mümkün değildir. Herkesin bu maddeye ulaşmaya hakkı olduğu gibi, suyun, korunması, savunulması ve doğru kullanılması gerekmektedir.

Su, uzun bir süreden beri savurganca harcanmış, yanlış yönetilmiş ve gereğinden fazla kullanılmıştır. Bir taraftan dünya nüfusu artarken, diğer taraftan su kaynakları hızla kirlenmekte, tükenmekte ve içilebilir su kaynakları azalmaktadır.

Uluslararası Dünya Su Günü‘ nün bu yılki teması "Su ve Atıksu" olarak belirlenmiştir. Bu tema altında kullanıma sunulan ve kullanımdan dönen sular arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, insanlığı ve çevreyi tehdit etmeden, atıksuların yeniden kullanılarak ekonomiye girdi oluşturması ve yönetilmesi konusunda bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir.

Ülkemizde de atık suların bilinçsizce su kaynaklarına ve akarsulara aktarılması nedeniyle yeraltı ve yer üstü sularımızın kalite ve miktarında ciddi azalmalar ortaya çıkmaktadır.

Ülkemiz sanılanın aksine su zengini bir ülke değildir. Üstüne üstlük küresel ısınma, iklim değişikliği, endüstriyel ve tarımsal kirlilikler varolan su kaynakları üzerinde ciddi tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçilmesi, atık suların içilebilir sulardan uzak tutulması, tüketim amaçlı kullanılacak suların dezenfeksiyon arıtım vb. işlemlerden geçirilerek tüketime sunulması büyük önem taşımaktadır.

Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliği açısından tüm kamu ve özel kurum/ kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etme sorumluluğu bulunmaktadır. Ancak suyun korunması, toplumun her kesimine ulaştırılması, atık suların bertarafı ve yeniden kazanımının planlanmasında devletin ciddi görevi vardır. Su, devletin yönetiminde olmalı, ticari bir mal olarak görülmemeli, ekolojik sistemin bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Mevcut su kaynakları bozulmadan korunmalı, en önemli sorumluluğumuz "Gelecek nesillere güvenli ve yeterli su temini olmalıdır".

Su tüm canlılarda olduğu gibi insan için de hava gibi, gıda gibi vazgeçilmez temel ögedir. Suyu ticari bir meta haline getirip para ile alınır satılır yapmak insanlık değerlerine aykırıdır. Tüm devletler, yerel yönetimler, insanın temel su ihtiyacını karşılayacak miktarda temiz suyu halka ücretsiz ulaştırmalıdır.

"Temiz ve erişilebilir suya ulaşmak bir insanlık hakkıdır"

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

 

Okunma Sayısı: 378