TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

TMMOB 18 SANAYİ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB 18 SANAYİ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
MERKEZ
Yayına Giriş: 18.12.2011 Son Güncelleme: 18.12.2011

TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası (MMO) sekreteryasında düzenlenen TMMOB Sanayi Kongrelerinin 18.si 16-17 Aralık 2011 tarihlerinde, Ankara‘da Milli Kütüphane Konferans Salonu‘nda gerçekleştirildi. Ana teması "Bölgesel Kalkınma Öncelikli İstihdam Odaklı Sanayileşme" olarak belirlenen Sanayi Kongresi‘nin açılış konuşmaları MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber ÇAKAR ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI tarafından yapıldı. Kongre‘de birçok mühendis, uzman ve tanınmış iktisatçı-sosyal bilimci de konuşmacı olarak yer aldı.

Prof. Dr. Korkut BORATAV tarafından Dünya ve Türkiye ekonomisinin genel değerlendirilmesinin yapıldığı oturumla başlayan kongre, Sanayide Politikalar ve Değişimler, Sanayide Teknoloji, Enerji ve Çevre, Türkiye Sanayinde Bölgesel Eşitsizlik ve Kalkınma Önceliği oturumları ile sürdü.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve üyelerimizin de katılım sağladığı Kongre‘nin;

ilk gününde, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Dr. Taylan KIYMAZ "Alan Araştırması" başlıklı oturumda Odamızca hazırlanan "Gıda Sanayii Alan Araştırması" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

İkinci gününde, Yönetim Kurulu Başkanımız R. Petek ATAMAN "Günümüz Sanayileşme Politikası ve Alternatif Öneriler" başlıklı oturumda Oturum Başkanı olarak yer aldı.

Kongre‘de ayrıca Sanayide İş Güvenliği ve İstihdam Sorunları, Sanayide Mühendisler ve Mesleki Eğitim, Sanayide Finansman, Yabancı Sermaye, Kamu ve Özel Sektör Yatırımları başlıklı oturumlar gerçekleşti. "Forum: Tartışmalar-Değerlendirme" oturumunda Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu‘nun kongre değerlendirmesi ve taslak sonuç bildirisi üzerine tartışmalar ile kongre sonuçlandı.

Okunma Sayısı: 520