TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

TMMOB‘YE BAĞLI ODA BAŞKANLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA: 12 EYLÜL ANAYASASI‘NA DA AKP‘NİN ANAYASASI‘NA DA HAYIR

TMMOB‘YE BAĞLI ODA BAŞKANLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA: 
12 EYLÜL ANAYASASI‘NA DA AKP‘NİN ANAYASASI‘NA DA HAYIR
MERKEZ
Yayına Giriş: 23.08.2010 Son Güncelleme: 23.08.2010

Türkiye 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül Darbesi sonrası emperyalizmin istemleri doğrultusundaki ekonomik-sosyal politikalar ile yukarıdan aşağıya yeniden yapılandırılmaktadır. AKP de, 12 Eylül Darbesi‘nin yarattığı ekonomik, sosyal, siyasi yapının bir ürünüdür, 12 Eylül‘ün uzantısıdır.

AKP‘nin bugün "değişim" dediği "yeniden yapılanmanın" miladı 12 Eylül Darbesi‘dir. Özünde 24 Ocak Kararları‘nda ifade edilen piyasacılıkla, gerici akımların güçlendirilmesi olan bu değişimin, gelinen noktada AKP iktidarı ile temsil edilen piyasacı ve gerici diktatörlüğe doğru geliştiği açıktır.

AKP iktidarı, hazırladığı anayasa değişikliği paketi ile 12 Eylül‘ün yarattığı kurumları ele geçirme ve tekelci iktidarını pekiştirerek uzatma gayreti içindedir. AKP‘nin öngördüğü değişiklikler, 12 Eylül ile Türkiye‘ye dayatılan yeni liberal politikalar zemininde yürütülen bir yargı-yürütme operasyonudur.

Türkiye‘nin 12 Eylül ile gerçekten hesaplaşan; parasız eğitim, sağlık, güvenceli çalışma ve insanca yaşama hakkını, her türlü kültür ve kimliğin özgürce ifade edilmesini, bir arada yaşamı güvence altına alan yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu herkes tarafından malumdur. Ancak, kimse bize 12 Eylül Anayasası ile hesaplaşmanın yolu olarak onun devamından başka bir şey olmayan AKP Anayasası‘na "evet" demeyi göstermesin.

Biz, 12 Eylül düzeni ile gerçekten hesaplaşmayan hiçbir anayasa değişikliği ile uzlaşmayacağız.

Bizlerin istediği;

Katılımcı, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, sosyal, laik olan,

Demokratik hak ve özgürlüklerin eksiksiz olarak tanımlandığı,

Her türlü kültür ve kimliğin özgürce ifadesini ve bir arada kardeşçe yaşamı güvence altına alan,

Yasama, yargı, yürütme ayrılığının demokratik bir çerçevede sağlandığı,

Siyasetin tüm toplumsal dinamikleri kapsamasının önündeki seçim barajlarının kaldırıldığı,

Emperyalizmden her türlü ekonomik, siyasal bağımsızlık ile planlama, sanayileşme, kalkınma, istihdam ve sosyal refahı bütünlüklü halde içeren,

Emekçilere grev ve toplu sözleşme hakkını verecek, güvenceli çalışmayı sağlayacak,

Parasız eğitim,  sağlık ve barınmayı kapsayan gerçek bir sosyal hukuk devletini öngörecek

bir anayasadır.

 

12 Eylül Anayasası‘na da, 12 Eylül‘ün ürünü AKP‘nin Anayasası‘na da HAYIR!

 

Murat Taşdemir

Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı           

Cengiz Göltaş

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              

Abdullah Zararsız

Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı                 

Feramuz Aşkın

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı    

R. Petek Ataman

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              

Ali Fahri Özten

Harita Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              

Levent Tümer

İç Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı                      

Hamdi Serdar Harp

İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı                 

Dündar Çağlan

Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              

Mehmet Besleme

Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              

Mehmet Torun

Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              

Ali Ekber Çakar

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı                         

Cemalettin Küçük

Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı                  

Mehmet Kul

Petrol Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              

Oğuz Yılmaz

Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı                      

Necati Uyar

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı              

Melike Anıl Yüksel

Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı              

Gökhan Günaydın

Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Okunma Sayısı: 2070