TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

TMMOB ANKARA İKK MÜHENDİS VE MİMAR MİLLETVEKİLLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

TMMOB ANKARA İKK MÜHENDİS VE MİMAR MİLLETVEKİLLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
MERKEZ
Yayına Giriş: 03.04.2013 Son Güncelleme: 03.04.2013

TMMOB Ankara İKK temsilcileri ana muhalefet partisine mensup mühendis, mimar milletvekilleri ile bir araya gelerek, iktidarın TMMOB`ye yönelik işlevsizleştirme politikalarına karşı görüş alışverişinde bulundu.

Ankara İKK tarafından ODTÜ Vişnelik Tesisleri‘nde 3 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber AKGÖL, Ankara İKK Sekreteri Bülent TATLI, İKK temsilcileri ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan GÜNAYDIN, Ankara Milletvekili Aylin NAZLIAKA, Bursa Milletvekili İlhan DEMİRÖZ, Bursa Milletvekili Kemal EKİNCİ, Çanakkale Milletvekili Ali SARIBAŞ, İstanbul Milletvekili Süleyman ÇELEBİ, İzmir Milletvekili Oğuz OYAN, İzmir Milletvekili Musa ÇAM, Muğla Milletvekili Tolga ÇANDAR ve Odamız adına Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz Fatmagül TUNCER katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Ankara İKK Sekreteri Bülent TATLI, Türkiye‘nin içinden geçtiği dönüşüm sürecinde meslek alanlarının da yeniden yapılandırılmaya çalışıldığını, son dönemde çıkan yasal düzenlemelerle odaların denetiminin azaltıldığını, odaların işlevsizleştirilmeye çalışıldığını anlattı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI da, meslek alanlarına değen her konuda, bilimin yol göstericiliğinde Türkiye gerçeklerini ortaya çıkarmanın TMMOB‘nin görevi olduğunu belirterek, bu eksende merkezi ve yerel yönetimleri uyarmanın da TMMOB‘nin görevi olduğunu ifade etti.

Bursa Milletvekili Ziraat Mühendisi İlhan DEMİRÖZ konuşmasında, mesleğe sahip çıkmak ve TMMOB ile işbirliği içinde çalışmak konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Kahvaltılı toplantının sonunda bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Gökhan GÜNAYDIN da, Başbakan‘ın çeşitli konuşmalarında TMMOB‘yi yatırımlara engel olarak göstermesini hatırlatarak, "Eğer bir yerde rant varsa, peşkeş varsa, doğayı, doğal kaynakları tahrip varsa bunun karşısında olmak TMMOB‘nin görevidir. TMMOB‘yi etkisizleştirmek, işlevsizleştirmek ve eğer mümkünse yok etmek istediklerini hepimiz biliyoruz. Çünkü TMMOB‘yi Türkiye‘yi karış karış paylaşmalarına engel olarak görüyorlar. Bu yüzden TMMOB‘yi önce üyesiyle kopartan, sonra da parasal kaynaklarını kesmeye yönelik düzenlemeleri yürürlüğe koyuyorlar. Ancak biz bunları aşarız" diye konuştu. Devam eden yeni anayasa çalışmalarında TMMOB‘nin yasal dayanağını oluşturan 135. maddeki "kamu kurumu niteliği" ifadesinin değiştirilmeye çalışıldığını söyleyen GÜNAYDIN, mücadele hattında daha sık bir araya gelinmesi gerektiğini kaydetti.

Okunma Sayısı: 611