TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

VETERİNER HİZMETLERİ BİTKİ SAĞLIĞI GIDA VE YEM KANUNU TASARISI’NA TEPKİMİZE DAİR METİN

MERKEZ
Yayına Giriş: 07.04.2010 Son Güncelleme: 07.04.2010
Sayın Üyemiz;


Bildiğiniz gibi bir süredir TBMM‘de gıda güvenliğini ve meslek alanlarımızı yakından ilgilendiren yasa tasarıları görüşülmektedir. Bunlardan biri de, "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı" dır. Tasarı 25 Mart 2010 tarihinde, bizlerin de katılımı ile TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu‘nda görüşülmeye başlanmıştır. Yasanın çok kapsamlı olması nedeniyle, alt komisyon kurularak, çalışmanın alt komisyon marifeti ile yürütülmesi uygun görülmüştür.
 
Ancak, 31.03.2010 tarihinde gerçekleştirilen Alt Komisyon topantısında yürütülen çalışmada yer alan Veteriner Hekim Milletvekillerinin verdikleri önerge ile hayvansal gıdaların kontrollerinin sadece Veteriner Hekim varlığında yürütülmesini sağlayan bir değişiklik kabul edilmiştir. Bu düzenlemenin Ana Komisyon‘da da kabul görmesi halinde, sadece kesim ve parçalamadaki muayenelerin değil, salam, sosis, sucuk, yoğurt da dahil olmak üzere tüm hayvansal gıdaların resmi denetimlerinin Veteriner Hekim varlığında yapılması kaçınılmaz olacaktır.
 
Bu yaklaşım bilimle örtüşmediği gibi, AB uygulamaları ve gereklilikleri ile de uyumlu değildir. Bu düzenlemenin Ana Komisyon toplantısında değiştirilebilmesi için meslektaşlarımızın da desteğine ihtiyaç duymaktayız. Ekte üyelerimiz için hazırlanmış bir mesaj metni ve bu metnin gönderilmesi gereken Komisyon üyelerinin ve Tarım ve Köyişleri Bakanı‘nın iletişim bilgileri bulunmaktadır.
 
Ana Komisyon toplantısı 08.04.2010 Perşembe günü yapılacaktır.  Bu nedenle, bu mesajların en geç 07.04.2010 tarihinde e-mail ya da faks yoluyla komisyon üyelerine iletilmesi büyük önem taşımaktadır.
 

Fatmagül TUNCER
Yazman Üye

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

TBMM Tarım, Orman Ve Köyişleri Komisyonu Başkanı 

TBMM Tarım, Orman Ve Köyişleri Komisyonu Üyeleri 

Komisyon İletişim Bilgileri

 

Dosyalar
Okunma Sayısı: 729