TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

VETERİNER HİZMETLERİ BİTKİ SAĞLIĞI GIDA VE YEM KANUNU TASARISI OYLAMASI

MERKEZ
Yayına Giriş: 09.04.2010 Son Güncelleme: 09.04.2010

09.04.2010 tarihinde TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı" üzerinde yapılan oylama sonucunda; Kanun Tasarısı EK-1'de bulunan Gıda ve Yem İşletmelerinden Üretimin Nevine Göre Personel Çalıştırmak Zorunda Olan İşletmeler ve Bu İşletmelerde Çalışabilecek Meslek Mensupları tablosunda bulunan  "30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya toplam 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri" ifadesi değiştirilmeksizin bu şekli ile kabul edilmiştir.
 
Komisyonda ayrıca, alt komisyonda kabul edilen; "Ek 2 listede yer alan meslekler kolonunda ilk geçen meslek isminin yanına "ve"  ibaresinin getirilmesi" şeklindeki değişiklik de görüşülmüş, hükümet yetkilileri bu değişiklik aleyhinde görüş bildirmiş ancak ilgili madde oylanmadan toplantıya 12 Nisan Pazartesi günü devam edilmek üzere ara verilmiştir.

Okunma Sayısı: 736