TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN
MERKEZ
Yayına Giriş: 30.12.2022 Son Güncelleme: 30.12.2022

 Değerli Meslektaşlarımız,

Örgütlülüğümüzü ve meslek alanlarımızı koruma ve geliştirme mücadelemizi sürdürdüğümüz, küresel olarak zor, emek yoğun bir yılı geride bırakıyoruz. 

2022 yılı hem ekonomik hem siyasi hem de insani açıdan sınandığımız bir yıl oldu. Dünyayı etkileyen Pandemi ve ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon ve yoksullaşma, gıda güvencesi ve gıdaya erişim konusunda ciddi sorunların oluşmaya başlamasına neden olmuştur.

Küresel iklim değişikliğinin gıda sistemlerine olumsuz yansımalarının yanı sıra bölgesel savaşlar ve küresel gıda krizi, ülkelerin ticari kaygılarını artırdıkça korumacı tedbirlerin alınması gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Dışa bağımlı ekonomik ve ticari uygulamaları bırakarak, gıdasına egemen bir ülke olmak için akılcı gıda politikalarının uygulanması gerekiyor.

Ülkemizde her geçen gün artan gıda güvenliği sorunlarının 2022 yılında medyanın günlük haberlerinin bir parçası durumuna geldiğini hep birlikte gördük. Tarım ve Orman Bakanlığının ülkemizde halkın gıda güvenliğinden sorumlu kamu otoritesi olarak çözüm üretmek konusunda hiçbir yapıcı adım atmaması 2022 yılının meslektaşlarımız açısından kayıp bir yıl olmasına neden olmuştur. Cumhuriyetimizin 100. Yılında etkili ve yüksek sayıda denetimlerle halkın gıda güvenliğinin sağlandığı bir kamu anlayışının ülkemizde oluşması bakanlıktan en büyük beklentimizdir. Kamuda daha fazla meslektaşımızın istihdam edilmesi, özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın yetkilerinin ve iş güvencelerinin sağlanması 2023 yılında da öncelikli mücadele başlıklarımız olmaya devam edecektir.

Bizler, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası olarak, 2023 yılında da Anayasa`dan aldığımız yetki ile sistem içindeki misyonumuzu meslektaşlarımızla omuz omuza yürütmeye, meslek alanımızı ilgilendiren her durumda halkımız ve ülkemiz için sözümüzü söylemeye devam edeceğiz.  

2023 yılının sağlıklı, barış dolu bir yıl olmasını ve mutluluk getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyor, saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz.

 

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

 

Okunma Sayısı: 605