TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU KİTABI

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU KİTABI

Yayına Giriş: 0

Odamız, 8 nci dönemin başlamasıyla birlikte 14 yılını tamamlamış olacak. 14 yıllık sürede, gerek kamuoyunda gıda denilince ilk akla gelen ve başvurulması gereken bir meslek örgütü olması, gerekse, TMMOB örgütlülüğü içinde nitel ve nicel bakımdan belirli düzeye gelmesi raslantısal değildir. Elbette, tüm bu gelişmeler kendiliğinden olmamıştır. Bunda, yılların derinliğinden süzülen dayanışma ve emeğin büyük katkısı vardır. Gıda alanında yeni bir meslek olmanın getirdiği güçlükler, birtakım ön yargıların aşılması ve mesleğimizin hak ettiği yere gelmesi noktasında Gıda Mühendisleri Odası‘nın işlevi, önemli ve tartışmasızdır kuşkusuz. Yaklaşık 11000 üye ve 5000 öğrenci üyemiz ile birlikte önemli etkinliklere imza attık.

Mesleğimiz ve Odamız açısından yoğun bir dönemi daha geride bıraktık. Bu dönemde, küresel ekonomik krizin, ülkemizde yıllardır var olan ekonomik krizi tetiklemesiyle birlikte, önemli kırılma ve alt üst oluşlara tanık olduk. Bir yandan, uygulanan ekonomi-politikalar sonucu bir çok büyük işletme yabancı sermayenin eline geçerken, diğer yandan orta ve küçük ölçekli işletmeler kriz ve rekabete dayanamadıkları için kapanmak zorunda kaldı. Bu süreçte sayısı binlerle ifade edilebilecek gıda üretim yeri kapanırken, on binlerce çalışan işsiz kaldı. Gıda Mühendisleri de bundan payını aldı. 

İyi tarım uygulamaları yapılamaması, destekleme ve ürün seçim politikalarında yaşanan olumsuzluklar, tarımsal girdi ederlerinin maliyeti artırması, hayvancılık sektöründeki sıkıntılar, kur politikalarının doğru yönetilememesi vd. nedenler, kısacası birincil üretimde yaşanan sıkıntılar, gıda sektörünü olumsuz yönde etkilemiştir. Tüm bu olumsuzluklar, Türkiye‘yi hammadde ve işlenmiş gıdada dışalımcı bir konuma getirirken, dünyanın en pahalı gıdasını tüketen ülkelerinden biri arasına sokmuştur. 

Odamız ve gıdayı ilgilendiren konularda, öncelikle tüketiciyi referans alarak mesleğimizden yana olduk, gündemi izleyen değil, oluşturan bir anlayışla her ortamda bulunmaya özen gösterdik. Kazanımlarımızla yetinmek yerine, yenilerini edinmeye çabaladık. Bu anlamda, hemen her düzlemde yer almaya, mesleğimizi temsil etmeye çalıştık. Odamızın kuruluşundan bu yana 2 yılda bir düzenlediğimiz ve her biri bir öncekinden daha zengin programa sahip olan, oturumlardan birinin yurt dışından gelen uzmanlara ayrıldığı Gıda Mühendisliği Kongresini uluslararası kongrenin ilk adımı sayılabilecek bir düzeyde, Antalya‘da gerçekleştirdik.  

Mesleğimizi, dahası yaşamımızı doğrudan ilgilendiren istihdam ve ücretlendirme konusunda kararlı çabalarımız oldu. Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın M.Mehdi EKER ile iki kez makamında ve çeşitli etkinlikler sırasında yaptığımız görüşmede, öncelikle gıda güvenliğinin sağlanması çerçevesinde Gıda Mühendislerinin Bakanlıkta en azından diğer mesleklerle eşit düzeyde istihdam edilmesinin; kayıt dışı gıda üretiminin önlenmesine yönelik olarak denetim ve kontrollerin artırılmasının; yaşanmakta olan gıda güvenliği sorunlarının çözümüne ilişkin Odamızın her konuda işbirliğine hazır olduğunun altını çizdik. Yine, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ile makamında yaptığımız görüşmede, sektörün içinde bulunduğu duruma ilişkin Odamız görüş ve önerilerini dile getirdik. Gıda sanayinde kayıt dışı üretimin önemli boyutlarda olduğuna işaret ederek, tüketici sağlığı açısından önlenmesi gerektiğini vurguladık.  Kamuda Gıda Mühendisi istihdamının önemi üzerinde  ısrarla durduk. Diğer bakanlıklar ve kamu kuruluşları ile yapmış olduğumuz görüşme ve yazışmalar sonrasında KOSGEB başta olmak üzere, Adalet Bakanlığı‘nda Gıda Mühendisi istihdamı konusunda önemli bir adım attık.

GDO‘lar, özellikle mesleğimizi ve geleceğimizi yakından ilgilendiren " Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Yasası " konusundaki gelişmeler zamanımızın büyük bir bölümünü aldı. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı‘nın dış ticarete ve tarımsal üretime konu olan ilgili STK ve meslek örgütlerinin görüşünü almadan ve mevzuat yapma tekniğine aykırı biçimde 2009 yılı sonlarında yayımladığı " Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin  İthalatı, İşlenmesi,  İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik ", kamuoyunda yoğun biçimde tartışılmış ve tepkilerin odağı olmuştur. Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, birimlerimizle birlikte bilimsel eksenli duruşumuzu ortaya koyarak, kamuoyunu doğru bilgilendirmeye özen gösterdik.  

Uygulamada yaşanan sorunlar, yeterli denetimlerin yapılamaması, kayıt dışı gıda üretim yerleri sayısının küçümsenmeyecek düzeyde artması, her şeyden önce tüketici sağlığının tehlikeye girmesi nedeniyle, AB mevzuatına uyum ve Türkiye gerçeklerine uygun bir yasa çıkarma arayışına bağlı olarak yıllardır tartışılmakta olan ve bir türlü çıkarılamayan, çeşitli taslakların zaman zaman gündeme geldiği ve Odamız görüşüne sunulmadığı " Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Yasası " tasarısına ilişkin geçmiş yönetimlerden aldığımız bayrağı daha da ileri taşıyarak, Ziraat Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Üniversiteler, STK ve Sektör ile değerlendirme toplantıları, basın duyuruları, kitlesel basın açıklamaları ve imza kampanyaları gerçekleştirdik.  

Meslektaşlarımızı ve öğrencilerimizin gelecekteki iş yaşamını etkileyecek " Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Yasası " ile ilgili önümüzdeki günler çok yoğun ve sancılı geçecektir. Bu süreç, tüm birimlerimiz, üyelerimiz, meslektaşlarımız ve öğrenci üyelerimiz ile büyük bir dayanışma içinde hareket edilmesini zorunlu kılmaktadır.

Yaşamın dinamizmi ve dayattığı zorunluluklar nedeniyle, gerçekleştiremediğimiz ya da çıtayı daha da yükseltemediğimiz bir çok konu olmuştur. Bireysel ve duygusal arayışlara girmek yerine, Oda örgütlülüğünü temel alan anlayışla hareket edilmesi durumunda, sorunlarımızı çözmek adına daha umutlu olabiliriz. Bu nedenle, yabancılaşma ve ötekileştirme anlayışından uzak bir kurumsal yapıya, dayanışma ve işbirliğine gereksinimimiz vardır.

İki yıllık sürede çeşitli etkinliklerde Odamızı başarıyla temsil eden meslektaşlarımıza, TMMOB Çalışma Grupları ve  İKK toplantılarına katılan arkadaşlarımıza, Oda Onur ve Denetleme Kurulu Üyelerimize, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimize, Temsilciliklerimize, Oda Danışma Kuruluna katılan ve yapıcı eleştirileriyle bizlere yol gösteren üyelerimize, Komisyonlarda katkı yapan üyelerimize, Odamızın gerçekleştirdiği etkinliklerin Düzenleme Kurulu, Bilimsel Danışma Kurulu, Yürütme Kurulunda yer alan Bilim İnsanları, Kamu ve Sektör Temsilcilerine, Oda adına yapılan her çalışmada katkılarını esirgemeyen Öğrenci Üyelerimize ve zaman sınırlarını zorlayan ve koşulsuz özverileri nedeniyle tüm çalışanlarımıza, çok teşekkür ediyoruz.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası 
7. Dönem Yönetim Kurulu
  

Dosyalar