TMMOB
Gıda Mühendisleri Odası

GIDA KAYNAKLI HASTALIKLARDA YASAL SÜREÇLER VE MESLEK ETİĞİ KİTABI

GIDA KAYNAKLI HASTALIKLARDA YASAL SÜREÇLER VE MESLEK ETİĞİ KİTABI

Yayına Giriş: 2023

 Önsöz

 

Gıda mühendisleri, gıda tedarik sistemlerinin küresel ve yerel ölçekte sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda insan sağlığı ve çevre odaklı olarak etik bir şekilde işlemesi ve dönüştürülmesi amacı ile görev yapmaktadır. Lisans eğitimi sırasında alınan temel bilim ve mühendislik eğitimi sayesinde gıdaların güvenli üretimi, işlenmesi, paketlenmesi, dağıtılması ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlamanın yanısıra çağımızda karşılaşılan gıda sorunlarının çözümünde disiplinler ve kurumlar üstü sistematik bir yaklaşımla çalışan, bilgi ve çözüm üreten, politikaların oluşumuna aktif katkı sağlayan bir mühendislik dalıdır.

Gıda Mühendisleri Odası olarak meslektaşlarımızın "Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliği"ni sağlamak için almış oldukları üniversite eğitimine uygun şekilde görev yaptıkları işletmelerde karşılaşabilecekleri sorunların çözümleri için yol gösterici kılavuzlar hazırlamaktayız. "Gıda Kaynaklı Hastalıklarda Yasal Süreçler ve Meslek Etiği Kitabı" içeriğinde dünyada ve ülkemizde yaşanan gıda kaynaklı hastalıkların neler olabileceği, dünyada ve ülkemizde yaşanan gıda güvenilirliği örnekleri, gıda kaynaklı hastalıkların oluşma koşulları ve önlenmesi ile konuya ilişkin yasal düzenlemeler hakkında bilgi verilmiştir. Meslektaşlarımızın çalıştıkları işletmelerde gıda zehirlenmelerini engellemek için alınması gereken önlemlerin yanında, üretilen gıdalardan kaynaklanabilecek zehirlenme ve benzeri sorunlarda karşılaşılacak yasal prosedürlerle ilgili özet bilgiler sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca karşılaşılan sorunlarda uyulması gereken meslek ilkeleri ve konuya ilişkin odamızın etik yaklaşımları da çalışmanın önemli bir başlığını oluşturmuştur. İnsanların yeterli ve güvenli gıdaya ulaşması konusunda ülkemizde son dönemde sorunlar artmakta ve yönetilemez duruma gelmektedir. Meslek kuruluşu olarak gıda mühendislerinin ve özelikle kamu görevlilerinin yapması gerekenler konusunda görüşlerimizi ise kitapçığın son kısmında bulabilirsiniz.

Kitapçık çalışmamız Yönetim Kurulumuzdan, Başkanımız Yaşar ÜZÜMCÜ ve Yazman Üyemiz Esef ÖZAT ile Sayın Prof. Dr. Işıl VAR ve Sayın Dr. Sibel ÖZÇAKMAK`ın yürütücülüğünde ve Odamız Üyelerinin katkıları ile hazırlanmış olup emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
14.Dönem Yönetim Kurulu

Dosyalar